Turkcel 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.03.2023)

“Turkcell’in 4Ç2022 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 5.996mn TL ile Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 32,22 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 51,40TL

Turkcell’in 2022 yılı son çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 5.996mn TL ile hem 2.499mn TL’lik beklentimizin hem de 1.980mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada 4.087mn TL’lik yüksek vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. 4Ç2021’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.385mn TL idi.

Şirketin 2022 4. çeyrek toplam hasılatı 2021 4. çeyreğe göre %57,4 artışla 16.044mn TL olmuştur. Bu artış temel olarak, Turkcell Türkiye’nin güçlü ARPU performansı ve dijital iş servisleri ile techfin işinin katkısıyla sağlanmıştır. Toplam maliyetler %47,3 artarken, brüt kar %80,6 artışla 5.593mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 4,5 puan artarak %34,9 olmuştur.

4Ç2022 operasyonel giderleri 2021’nin aynı dönemine göre %60,9 artmıştır. 4Ç2022’de diğer faaliyetlerden 1.029mn TL net gelir kaydedilmiştir. (4Ç2021’deki diğer faaliyet gelirleri net 4.356mn TL idi.) Böylece, faaliyet karı 4Ç2021’deki 6.599mn TL’den 4Ç2022’de 5.249mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan Şirket’in 2022 yılı 4. çeyrek FAVÖK’ü 2021’in aynı dönemine göre %58,4 artışla 6.672mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise 0,3 puanlık artışla %41,6 olarak gerçekleşmiştir. 158mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden net gelir, 64mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 10mn TL’lik iştiraklerden zararlar sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 5.332mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 4Ç2022 net finansman giderleri 3.424mn TL olmuştur. 4Ç2021’deki net finansman gideri 6.645mn TL idi. 4.087mn TL’lik vergi geliri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 4Ç2021’e göre %333,1 artarak 5.996mn TL olmuştur.

Dördündü çeyrek karının ardından Turkcell’in 2022’deki ana ortaklık net dönem karı 11.053mn TL’ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5.031mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Turkcell’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve iskonto oranındaki değişikliğe bağlı olarak 41,40TL’den 51,40TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım