Türk Traktör Hisse Yorumu / Gedik Yatırım – (22.04.2020)

Temel olarak sağlam

Öneri: TUT
Fiyat (TL/hisse) 53,10
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 61,90
Potansiyel Getiri %17

Baz senaryomuz, 20 Nisan 2020 tarihli Makroekonomi raporumuzda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz üzere, Koronavirüs krizinin olumsuz etkilerinin hem dünyada hem de Türkiye’de 2Ç20’de tepe noktasına ulaştıktan sonra yılın geri kalanında kademeli olarak gerileyeceği yönündedir. Yılın ilk çeyreğinde şirketin satış hacmi %31 artarak 7,7 bin adet seviyesine ulaşmış olsa da krizin etkilerine bağlı olarak şirketin toplam satışlarının 2020’de 22 bin adet (-%15) traktör seviyesinde olabileceğini öngörmekteyiz. 2021 ve 2022 yıllarında ise satış hacimlerinde sırasıyla %12 ve %15 büyüme olabileceğini tahmin etmekteyiz. Büyümenin önemli bölümünün, birikmiş talep nedeniyle yurt içi pazardan kaynaklanacağını düşünmekteyiz. Henüz krizin etkilerinin dünyada ve Türkiye’de tam olarak hissedilmeye başlanmadığı 10 Şubat 2020 tarihinde şirket tarafından paylaşılan tahminler, şirketin 2020 yılında 26,5-31 bin adet arasında satış hacmine ulaşabileceği yönündeydi.

Şirketin temellerinin sağlam olduğunu ve mevcut global krizden önemli hasar almadan çıkabileceğini düşünmekteyiz. Yüksek finansal kaldıracı bulunmayan şirketin net borç pozisyonu TL650 milyon seviyesindedir ve bu da mevcut kriz ortamında şirket açısından önemli ölçüde olumlu bir durumdur. Net Borç / Öz Sermaye ve Net Borç / FAVÖK oranları ise 0,9x ve 1,7x gibi makul seviyelerdedir. Net satışların 2020, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla TL3,7 milyar (-%3), TL4,4 milyar (+%20) ve TL5,5 milyar (+%24) seviyelerinde olabileceğini öngörmekteyiz. Şirketin aynı yıllarda TL405 milyon (+%9), TL507 milyon (+%25) ve TL657 milyon (+%30) FAVÖK yaratabileceğini tahmin etmekteyiz.

İNA analiziyle hesapladığımız hedef değer hisse başına TL61,90’dır ve %17 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. %13,5 risksiz faiz oranı, %5,5 risk primi, 0,72 kaldıraçlı beta ve %14,0 ortalama sermaye maliyeti varsayımları altında belirlediğimiz hedef değer hisse başına TL61,90’dır. %17 getiri potansiyeline işaret eden bu hedef değer, 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla 8,8x ve 7,0x FD/FAVÖK ve 14,9x ve 9,5x F/K çarpanlarına denk gelmektedir. Bu çarpanlar da hem şirketin kendi tarihsel çarpan seviyeleriyle hem de uluslararası benzer şirketlerin çarpan ortalamalarıyla uyumludur.

Değerleme ile ilgili risk teşkil edebilecek hususlar. 1) Koronavirüs krizinin olumsuz etkilerinin yılın ikinci yarısında da artarak devam etmesi ve global tedarik zinciri, üretim ve talep üzerinde kalıcı hasarlar bırakması, 2) TL’deki değer kaybının artması ve faizlerde yükseliş olması, 3) Tarım politikaları kapsamındaki desteklerin tam olarak sağlanamaması, 4) ABD’de halen yüzde sıfır seviyesinde bulunan traktör ithalatı vergilerinde artışa gidilmesi.