Türk Traktör 2024 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (21.05.2024)

1Ç24 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 1050
Hedef Fiyat 1056,49
Potansiyel Getiri %0,62

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları reel olarak %1,02 artışla 16.595 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre FAVÖK’ü reel olarak %12,47 artışla 3.091 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre FAVÖK marjı reel olarak 189,59 baz puan artışla % 18,63 olmuştur. 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı reel olarak %5,52 düşüşle 1.748 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirket, 1Ç24’te 16.595 mn TL satış geliri (kons: 15.024 mn TL; yıllık: +%1), 3.091 mn TL FAVÖK (kons: 3.506 mn TL; yıllık: +%13) ve 1.748 mn TL net kar (kons: 1.963 mn TL; yıllık: -%6) açıklamıştır. 1Ç24’te şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %1 artışla 9 bin adet, ihracat satış hacmi %12 düşüşle 4,5 bin adet ve toplam satış hacmi %4 gerilemeyle 13,5 bin adet olmuştur. Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %36’dan %33’e gerilemiştir. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %11 yükseliş, ihracat gelirleri %9 azalış gösterirken, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %28’den %25’e düşmüştür. Satılan malın maliyetinde yıllık %3 azalış sonrası, brüt kar marjında 310bp’lık genişleme yaşanmış, operasyonel giderler %28 artmıştır. 1Ç24’te FAVÖK marjı %16,7’den %18,6’ya çıkmış ve şirket yıllık %13 reel büyümeyle 3.091 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Şirket 1Ç24’te 436 milyon TL net finansal gelir (1Ç23: 92 mn TL), 525 milyon TL (1Ç23: +160 mn TL) parasal kayıp ve 94 milyon TL ertelenmiş vergi geliri (1Ç23: 308 mn TL) elde etmiştir. Şirketin net nakdi 5.620 milyon TL (1Ç23: 1.340 mn TL) olmuştur. Şirket reel olarak yıllık %6 azalışla 1.748 milyon TL net kar açıklamıştır. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 7,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım