Türk Traktör 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (23.02.2024)

Türk Traktör (TTRAK) 2023 yılında 9.341 Milyon TL net kar elde etti.

Bu sonuçla birlikte şirket 2023 Yılında net karını 2022 yılına kıyasla %116 artırdı. Şirketin net kar marjı 2023 yılında %16 seviyesinde gerçekleşti ve 2022 yılına kıyasla 5,6 puan artış gösterdi. Türk Traktör’ün artan net karında, artan traktör satışları etkili oldu.

58 Milyarlık ciro… Türk Traktör, 2023 yılında 58.436 Milyon TL ciro elde etti. Ciro yıllık bazda %41 artış gösterdi. Traktör cirosundaki %46’lık artışın yanında 2023 yılında gözüken rekor traktör satışı ile disiplinli fiyatlandırma ve toplam cironun %17’sini oluşturan traktör dışı gelirlerde %23 artış yaşanması finansalları pozitif etkiledi. Şirketin yurt içi satış gelirleri 2023 yılında 44,8 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %60 artış kaydetti. 2023 yılında yerli traktör satış adedi yıllık bazda %31 artarken, yerli traktör cirosunda %71 artış yaşandı. Yurt dışı satış gelirleri ise 13,6 Milyar TL oldu ve 2022 yılına kıyasla %1 artış gösterdi. 2023 yılı içerisinde ihraç edilen traktör satış adedinde yıllık bazda %6 azalma yaşandı. Bunun yanı sıra küresel talepte gözüken yavaşlama şirket ihracını olumsuz etkiledi. Türk Traktör 2023 yılında 51.865 adet traktör satışı gerçekleştirdi. Bu sayı 2022 yılında 44.531 seviyesindeydi. İş makinesi satışları 2023 yılında 731 adede yükseldi ve yıllık bazda %20’lik artış gösterdi. Biçerdöver satışları ise 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %22’lik azalışla 392 adet oldu.

Şirketin Pazar payı yurt içi traktör pazarında artış gösterdi. Türk Traktör’ün 2023 yılında yurt içi traktör Pazar payı %44,4 oldu ve 2022 yılına kıyasla 2,3 puan artış gösterdi. Şirketin ihracattaki payı ise artmaya devam ediyor. 2023 yılında Türk Traktör’ün ihracat payı %82 seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki yıla kıyasla 2 puan artış gösterdi. 2023 yılında yurt içi yerli traktör satışları geçen yıla kıyasla %30 artarken, yurt içi ithal traktör satışları %68 artış gösterdi. İhracat ise 2022 yılına kıyasla 2023 yılında %6 azaldı.

Kar marjları artmaya devam ediyor… Türk Traktör’ün artan güçlü ciro artışının yanı sıra kar marjlarında da iyileşmeler devam ediyor. 2023 yılında şirketin brüt kar marjı %26,6 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda 11,1 puan artış kaydetti. Maliyetlerin kolayca fiyata yansıtılması ve fiyatlamadan gelen pozitif etkiye ek olarak avantajlı ürün dağılımı şirket brüt karlılığını etkiledi. Şirket 2023 Yılında 13.193 Milyon TL FAVÖK elde ederek yıllık bazda %168,5’lik artış gerçekleştirdi. Şirketin FAVÖK marjı 2023 yılında %22,5 oldu ve yıllık bazda 10,7 puan artış kaydetti. Brüt kar marjındaki pozitif ivme FAVÖK marjını olumlu destekledi.

Net nakit pozisyonu artıyor… 2022 yılının aynı döneminde 1,6 milyar TL net nakdi bulunurken bir önceki çeyrek 4,1 milyar TL net nakdi bu dönemde 6,6 milyar TL net nakdi gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise -0,5 seviyesinde gerçekleşti. 31 Aralık 2023 itibariyle şirketin 2,6 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 4,9 milyar TL artarak 12,1 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 9,9 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 1,1 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 1,7 milyar TL nakit çıkışı oldu.

2024 Yıl sonu beklentileri… Şirket 2024 yılında yurt içi traktör pazar büyüklüğünün 60.000 – 68.000 arasında olmasını bekliyor. İç piyasa traktör satışlarının ise 31.000 – 35.000 adet olmasını hedeflerken, ihraç traktör satışlarının 14.000 – 15.500 adet olması bekleniyor. Yatırım harcamalarının 80 – 90 Milyon $ olması bekleniyor.

Değerlendirme… Şirketin 2023 yılına dair finansallarını olumlu karşılıyoruz. Yurt içinde artan pazar payını olumlu bulmakla beraber ihracattaki artış pozitif bir ivme kazandırıyor. Sektördeki rekabetçi konumunun yanı sıra Ziraat Bankası tarafından kullandırılan kredilerde sektörün yarısında olan faiz oranları piyasayı canlı tutmakta. Şirketin güçlü nakit akışını ve yurt içinde uygulanan sıkı para politikasına rağmen 2024 yılı hedeflerini değerli buluyoruz. Şirket finansallarının hisse senedi fiyatlamasında destekleyici olmasını bekliyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım