Türk Traktör 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / İnfo Yatırım – (23.02.2024)

2023/12 Finansal Değerlendirme

Şirketin İhraç Traktör Satışlarının 2024 Yılında 14.000 – 15.500 Adet Olması Bekleniyor

Türk Traktör 2023 yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerin yaklaşık %84 üstünde 26,0 milyar TL ciro, beklentilerin %45 üzerinde 5,2 milyar TL FAVÖK ve 2,8 milyar TL olan konsensüs beklentilerinin %7 üzerinde 3,0 milyar TL net kar açıkladı. 2023’ün 4. çeyreğinde geçen çeyreğe göre ciro %115, FAVÖK %52, net kar %12 arttı. 2023 ‘ün tamamında ise geçen yıla göre ciro, FAVÖK ve net kar sırasıyla %41, %168 ve %117 artış gösterdi.

Marjlardaki yukarı yönlü seyir bu dönemde de devam etti. 2022 yılında %15,6 olan brüt kar marjı 2023’te %26,7’ye, %11,9 olan FAVÖK marjı %22,6’ya, %10,4 olan net kar marjı %16’ya yükseldi.

2023 yılında şirketin traktör üretimi 2022’ye göre %15 artışla 51.423 adete ulaşırken, Türkiye’deki traktör üretiminde payı %56 oldu. Aynı dönemde şirketin yurt içi traktör satışları %22 artışla 34.559’a yükselirken Türkiye traktör pazarındaki payı %44,4 oldu. Yine aynı dönemde şirketin traktör ihracatı %6 azalmasına rağmen, Türkiye traktör ihracatı da %10 azaldı. Şirket 16.016 adet ile Türkiye traktör ihracatının %82’sini gerçekleştirdi.

2023 yılında 2022’ye göre yurtiçi satışlar %60 artışla 44,8 milyar TL, yurtdışı satışlar ise %1 artışla 13,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam cironun %17s’ini oluşturan traktör dışı gelirler ise %23 arttı. Güçlü talebin sürmesi, yüksek ihracatın devam etmesi, disiplinli fiyatlandırma ve maliyet yönetimi finansalları destekledi.

Şirket tarafından 2024 yılı beklentileri de açıklandı. Türkiye Traktör Pazarı Büyüklüğü 60.000 – 68.000 adet, şirket iç piyasa traktör satışları 31.000 – 35.000 adet, ihraç traktör satış adetleri ise 14.000 – 15.500 adet olarak bekleniyor.

Açıklanan finansalların hisse üzerine olumlu yansımasını bekliyoruz.

Kaynak: İnfo Yatırım