Türk Traktör 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (23.02.2024)

Endekse Paralel Getiri

Fiyat (TL/hisse) 862,00
Hedef Fiyat(TL/hisse) 798,61
Potansiyel Getiri %-7

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları reel olarak bir önceki yıla göre %41,2 artışla 58.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü reel olarak bir önceki yıla göre %168,5 artışla 13.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı reel olarak bir önceki yıla göre 1.071 baz puan artışla %22,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net karı reel olarak bir önceki yıla göre %116,8 artışla 9.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında 58.436 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%41), 13.193 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%169) ve 9.342 mn TL net kar (yıllık: reel +%117) açıklamıştır. 2023 yılında şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %30 artışla 35 bin adet, ihracat satış hacmi %6 düşüşle 16 bin adet ve toplam satış hacmi %16 büyümeyle 51 bin adet olmuştur. Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %39’dan %31’e gerilemiştir. Karlılıktaki artış yurtiçi satışlardaki yükseliş kaynaklı olup, FAVÖK marjı %11,9’dan %22,6’ya çıkmış ve şirket yıllık %169 reel büyümeyle 13,2 milyar TL FAVÖK elde etmiştir. 2022 yılında 876 milyon TL net finansal gelir elde eden şirket, 2023 yılında 813 milyon TL net finansal gelir açıklamıştır. Satış gelirleri ve FAVÖK’teki büyüme sonrası şirket yıllık %117 artışla 9,3 milyar TL net kar açıklamıştır. Şirket 2024 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre; yurtiçi traktör pazarının 60-68 bin adet (2023: 78 bin adet), şirket iç piyasa satış adetlerinin 31-35 bin adet (2023: 35 bin adet), şirket ihracat adetlerinin 14,0-15,5 bin adet (2023: 16 bin adet) ve şirket toplam satış adetlerinin 45,0-50,5 bin adet (2023: 51 bin adet) olması beklenmektedir. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 7,1x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım