Türk Traktör 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (23.02.2024)

Finansal Değerlendirme Raporu

Son Kapanış Fiyatı(TL) : 862.00
Hedef Fiyat(TL) : 1285.00
Tavsiye : AL
Potansiyel Getiri(%) : 49.07

2023 yılında rekor traktör satışı yapan ve Türkiye traktör pazarından yüzde 44,4 oranında pay alan TTRAK’ın, 2023/12 aylık finansallarını incelediğimizde;

 Şirketin ‘Hasılat’ı, senelik bazda yüzde 41,2 oranında artış kaydederken, bu artışta; iç Pazar satış hacminin yüzde 60,0 civarında artması etkili rol oynadı. ‘Satışların Maliyeti (hammadde, malzeme, mamul vb.)’, ‘Hasılat’taki artışın altında kalarak (pozitif unsur); senelik bazda yüzde 22,5 civarında artış göstermiş ve böylece şirketin ‘Brüt Kâr’ rakamındaki artış oranı yüzde 142 civarına gelmiştir.

 Şirketin ‘Faaliyet Giderleri (Genel Yönetim, Pazarlama-Satış-Dağıtım ve Araştırma-Geliştirme)’, geçen yılın aynı dönemine (2022/12) göre yüzde 44,5 düzeyinde (1,1 Milyar TL civarında) artarken; büyük oranda kur ve vade farkını yansıtan ‘Diğer Net Esas Faaliyet Giderleri (-)’ de yüzde 112,9 oranında (374,5 Milyon TL) artış kaydetti. Hasılat, maliyet ve faaliyet giderlerindeki bu gelişmeler sonrasında; şirketin ‘Esas Faaliyet Kârı’ndaki artış oranı yüzde 210,5 ve ‘FAVÖK’ tutarındaki artış oranı yüzde 108,5 olmuştur.

 Önceki yılın aynı döneminde (2022/12); kur farkı ve faiz giderleri kaynaklı olarak 320,8 Milyon TL tutarında ‘Net Finansman Gideri (-)’ yazan şirket, cari dönemde (2023/12) ise; 714,5 Milyon TL ‘Net Finansman Geliri (+)’ elde etmiştir. Şirketin ‘Vergi Gideri’ ise; önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 Milyar TL (yüzde 1047) oranında artmıştır. Sonuç olarak, şirketin ‘Dönem Net Kârı’; yüzde 116,8 civarında artış ile 4,3 Milyar TL’den 9,3 Milyar TL’ye yükselmiştir.

 Şirket, 2023 yılında Dünya traktör pazarında oluşan yüzde 7,3’lük daralmaya karşın; traktör üretimini yüzde 15,0 ve traktör satışını yüzde 16,5 civarında artırmıştır. Şirketin, yurt içi yerli traktör satışı yüzde 30 ve ithal traktör satışı yüzde 68 oranında artarken; ihracat satışı ise yüzde 6 civarında azalmıştır. Cirodan yüzde 17 oranında pay alan traktör dışı gelirleri oluşturan; iş makinesi satışları yüzde 20 oranında artarken, biçerdöver satışları ise yüzde 22 oranına daralmıştır. Şirket, 2024 yılında; Türkiye traktör pazarı büyüklüğünün 60-68 Bin adet arasında, iç piyasa traktör satışlarının (ithal ürün dahil) 31-35 Bin adet arasında, yurt dışı traktör satışlarının da 14-15,5 Bin adet olmasını öngörmekte. Şirketin, 2024 yılına ilişkin yatırım harcamaları beklentisi ise 80-90 Milyon Dolar arasında.

 Şirketin hisseleri için, 12 aylık periyodu kapsayan fiyat hedefimizi; ‘’AL’’ tavsiyesi ile 1.285 TL olarak belirliyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım