Türk Traktör 2022 3. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

Türk Traktör 2022 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde net dönem kârı elde etti.

Şirket, 9 aylık net dönem kârında TL bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 94’lük artış sağladı.

Türk Traktör, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 550 milyon TL’nin üzerinde 652,7 milyon TL net dönem kârı elde etti. Böylece şirketin 9 aylık net dönem kârı 1 milyar 612 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında arttı.

3. çeyrek finansalları ile birlikte şirketin 9 aylık FAVÖK marjı yüzde 15,2, net kâr marjı yüzde 11 ve brüt kâr marjı yüzde 18,9 olarak gerçekleşti. 2021 yılındaki vergi yapılandırmasının katkısı ve artan teşvik kullanımları net kâra destek sağladı.

Şirket yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre cirosunu yüzde 82 oranında artırarak 14 milyar 616 milyon TL’ye yükseltti. Toplam traktör satış adedinde yüzde 11’lik düşüşe rağmen toplam gelirlerinin yüzde 22’sini oluşturan traktör dışı iş alanlarından gelen katkı büyümeye destek sağladı.

Türk Traktör’ün ihracat adedi artarken, yurt içi traktör satışları geriledi

Türk traktörün traktör ihracat adedi yüzde 10 oranında artarken, şirketin yerli traktör satışlarında yüzde 21 oranında daralma yaşandı. Yurt içi satışlarından elde edilen 9 milyar 662 milyon TL ciroda fiyatlandırma ve diğer iş alanlarındaki hacim ve fiyatlama kaynaklı büyüme öne çıktı. Diğer yandan şirketin yerli traktör satış adedinde yüzde 21’lik azalma görüldü. İhracat tarafında ise güçlü talep, önceki çeyreklere paralel olarak devam etti.

Şirket 2022 yılının ilk 9 ayında 31 bin 166 adet traktör üretimi gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemindeki 35 bin 571 adedin altında kaldı. Diğer taraftan, yılın ilk 8 ayında Türkiye’de üretilen toplam traktör üretiminin ise yüzde 65’i Türk Traktör tarafından sağlandı.

Türk Traktör 2022 yılına dair beklentilerinde ise, Türkiye traktör pazar büyüklüğünü 59 bin 500 – 63 bin 500 adet, iç piyasa büyüklüğünü 26 bin 500 – 28 bin 500, ihraç traktör satışını 17 bin 250 – 18 bin 250 adet ve yatırım harcamalarını ise 650 – 800 milyon TL olarak paylaştı.

Kaynak: Bloomberg HT