Türk Traktör 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (27.10.2017)

Türk Traktör 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Hafif Olumsuz

Potansiyel Getiri: %9

Net karı düşük vergi oranı destekledi

 Türk Traktör 3Ç17 sonunda beklentilerle uyumlu 79mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel tarafta ciro beklentilerle uyumlu iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 0.7 puan bizim ise 0.9 puan altında gerçekleşmiştir. Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına yansıtamadığı kanısındayız. Düşük vergi oranı görece zayıf FVAÖK rakamının net kara yansımasını engellemiştir.

Düşen karlılık

 Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %28 artarak 8,335 adet olurken yurtiçi satış gelirleri %42 yükselerek 834mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %30 yükselmiş, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle %59 artmıştır.

 Toplam hacim bu çeyrekte %30 artarken şirketin karlılığının özellikle iç pazardaki hem kötü fiyatlamadan hem de ürün miksinden olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz. Toplam satış geliri büyümesi ise %48 olmuştur.

 Şirket bu dönemde 184mn TL brüt kar ve %18.2 brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 123mn TL’lik bir FVAÖK ve %12.1 FVAÖK (yıllık 4.1 puan düşüş) marjına işaret etmektedir.

Sonuçların hisse etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz

 Operasyonel karlılığın beklentilerden zayıf gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Hisse için EP tavsiyemizi koruyoruz

 Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 38mn TL düşerek 746mn TL oldu. Bu rakam 1.5 net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir.

 Önümüzdeki günlerde tahminlerde aşağı yönlü revizyonlar yapmayı düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.