Türk Traktör 2013 / 6 Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (30.07.2013)

Ümitler 2. Yarıda Daha Fazla Çekiş Gücü İçin…

Türk Traktör yılın ikinci çeyreğinde 77 milyon TL net kâr açıklamıştır. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24.9 düşüşe, bir önceki çeyreğe oranla ise %27.1’lik artışa işaret etmektedir. Açıklanmış olan kâr rakamı piyasa beklentisi olan 71 milyon TL’nin ve beklentimiz olan 67 milyon TL’nin biraz üzerinde oluşmuştur. 1Y13’te ise Turk Traktör’ün net kârı 137 milyon TL olurken, bu rakam geçen senenin aynı dönemine kıyasla ise %18’lik düşüşe işaret etmektedir.

Yılın ikinci çeyreği için, net satışlar 597 milyon TL olarak açıklanırken, bu tutar yıllık bazda 7.6’lık düşüşe karşılık gelmektedir. Bu düşüşün ana sebebi olarak ihraç satışlarındaki %14.8 oranındaki daralma gösterilebilir. 1Y13 için net satışlar 1.1
milyar TL olarak gerçekleşirken, bu tutar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %7 oranında düşüşe denk gelmektedir. Adet bazında düşünüldüğünde, Türk Traktör’ün ihraç satışları %10 oranında azalırken, satış adetleri 1Y12’de 7,873 iken 1Y13’de 7,079 adede gerilemiştir.

Yurtiçi piyasaya bakıldığında, Turk Traktör, ihraç satışlarına oranla daha zayıf bir performans göstermiştir. 1Y13’de, satış adetleri yıllık olarak %25.2 düşüş göstermiş, 1Y12’deki 15,632 adetten 1Y13’de 11,685 adede düşmüştür.

Aynı zamanda, 2Ç13’de, brüt kâr, satışlardaki düşüşe paralel bir düşüş göstererek yıllık bazda %7.9 oranında daralmıştır. Yine 2Ç13’de, yıllık bazda SMM %7.5 ve satışlar %7.6 oranlarında düşüş göstermiştir. SMM’nin satışlardaki düşüşe oranla
daha az düşüş göstermiş olması brüt kâr tutarındaki azalışın kaynağı olarak gösterilebilir.

Türk Traktör’ün FVÖK marjı da 2Ç13’de %10’luk düşüş gösterdi. Bu düşüşün ana sebebi olarak da, operasyonel giderlerin yıllık bazda %1.8 düşüş göstermesi, satış ve maliyet kalemlerindeki düşüşlere oranla oldukça geride, verilebilir. Bununla birlikte, FAVÖK, amortisman tutarının 2Ç13’de 6,008 TL’ye getiren %31.8’lik artışın da etkisiyle, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %8.3’lük bir düşüş göstererek 101 milyon TL’ye gerilemiştir.

Adetler bazında satışlar ele alındığında, Turk Traktör’ün satış adetleri 1Y13’de yıllık bazda %25.2 düşüş göstererek 11.685 adede gerilemiştir. Diğer yandan, yurtiçi pazarda 2012 yılında gerçekleşen daralmanın yılın ikinci yarısında yükselişe geçmiş olduğunu göz önünde bulundurursak, baz etkisinin 2Y13’de devreye olumlu bir şekilde gireceğini düşünüyoruz. Bu bilgiler ışığında, 2013 yılı için, yurtiçi traktör pazarının 50,000 adet civarında gerçekleşeceğini ve Türk Traktör’ün ise satışlarının 25,000 adet civarında, geçtiğimiz yıla paralel bir şekilde gerçekleşeceğini düşünmekteyiz.

Bununla birlikte 1,5 milyon adet olan Türkiye toplam traktör pazarının %40’ının 25 yaşın üzerinde olduğu dikkate alındığında sektörde hurda teşviği beklentisi de bu daralmayı olumlu yönde karşılayacak bir alternatif olarak görülüyor.
İhraç satışlar tarafında ise, borçlu Avrupa’nın satışlar üzerinde risk teşkil etmeye devam ediyor. Bunun yanında, Türk Traktör, 2013 yılının ikinci yarısında ihraç pazarlarına ağırlıklı olarak sunulacak yeni modelinin lansmanı yapacaktır. Bunun pozitif etkisi ve CNH’ın uluslararası satış ağı bağlantılarının güçlü olmasının risk azaltıcı etkisi düşünüldüğünde satış adetlerinde bir azalma öngörmüyoruz. Türk Traktör’ün 2013 yılı ihraç adetlerinin, bir önceki senenin ihraç adedi olan 14,752’e yakın olacağını öngörüyoruz.

İçinde bulunduğumuz yılın başından itibaren, Türk Traktör’ün hisse fiyatının performansı net artış yönünde gerçekleşti ve Şirket’in piyasa değeri 3.2 milyar TL’ye ulaştı. Şirket için hedef değerimiz 3.4 milyar TL piyasa değeri ile (Hisse fiyatı 63.20 TL) 7% artış yönünde bulunuyor. Belirttiğimiz riskler dikkate alındığında ve Şirket’i bir önceki yılın üzerine taşıyacak parlak etkenlerin güçlü bir varlığını göremediğimizden ötürü Şirket için “TUT” tavsiyesimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım Araştırma

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir