Türk Traktör 2013 / 12 Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (14.02.2014)

Eksik olan, elle tutulur bir katalizör…

Türk Traktör 4Ç13’de 75 milyon TL net kâr açıkladı. Bu tutar yıllık bazda bakıldığında %43,4 oranında artışa ve 3Ç13 verileriyle kıyaslandığında ise %9,0 yükselişe denk geliyor. Bununla birlikte, açıklanan tutar beklentimiz olan 85 milyon TL’nin altında kalırken, piyasa beklentisi olan 65 milyon TL’nin üzerinde bulunuyor. 2013 yılının tamamı için ise 280 milyon TL’lik bir net kâr rakamı açıklandı. 4Ç13 net kârındaki muazzam yükselişi incelediğimizde; satılan malın maliyetinin net satışlara kıyasla daha düşük bir artış oranına sahip olması brüt kâr da muazzam artışa yol açmıştır. Net kârdaki bu yükseliş, genel yönetim giderleri ve satış ve pazarlama giderlerindeki yüksek oranlı (sırasıyla %89 ve %92) artışlara rağmen gerçekleşmiştir. Yıllık bazda net kâr rakamına bakıldığında ise, net satışlardaki %10 oranındaki yükselişin kâr rakamına sadece %4,4 artış olarak yansımasının ana sebebinin net kur farkı giderlerindeki yükseliş olduğu görülmektedir.

4Ç13’de, net satışlar yıllık bazda %33,4 artış göstererek 567 milyon TL olarak açıklandı. Bu artışın ana kaynağı ise ihracat tutarındaki yıllık bazda %46 oranında gerçekleşen artış oldu. Buna ilaveten, yurtiçi satışlar ise yıllık bazda %28 artış gösterdi. 2013 yılında net satışlar, yine ihracat tutarındaki %12,8’lik artışın da desteğiyle yıllık bazda %10,2 artış göstererek 2.17 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK tarafında, brüt kârdaki yüksek oranlı yükselişin etkisiye FAVÖK marjı 4Ç12’deki %14,0 seviyesinden 4Ç13’de %14,8 seviyesine yükselmiştir.

Son çeyreklerin Şirket için kârlılık rasyolarında düşük olmasına rağmen, Türk Traktör 4Ç13’de yıllık bazda daha iyi sonuçlara imza atmıştır.

2014 yılı için, traktör satışlarının %90 oranla kredi ile yapıldığını ve yurt içi pazardaki satışların %21 (10A13 itibariyle) oranında ithal traktörden oluşması nedeniyle döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki artış yurt içi traktör pazarını olumsuz etkileyebilecektir. Diğer taraftan, seçimlerin etkili olacağı bu yılda, tarım sektörüne ilişkin düzenlemelerin olumlu etkileyebilme olasılığını da göz ardı etmiyoruz. Yurt dışı için ise, yükselen döviz kurları ve 2013 yılının ikinci yarısından itibaren Avrupa Birliği’nde gözlenmeye başlanan toparlanmanın ihraç satışlarına olumlu etki etmesini bekliyoruz. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda, 2014 yılında yurt içi pazarın %10 civarında daralma göstermesini, bununla birlikte yurt dışı satışların %9 oranında artmasını bekliyoruz. Net satışlar bazında ise 2014 yılı beklentimiz 2,43 milyar TL’dir.

Türk Traktör’ün pozitifleri olarak emsallerine göre bir miktar uygun fiyatlı oluşu, düzenli temettü ödeyen bir Şirket olmasını (2014 yılı temettü verimi beklentimiz %5,9) ve Avrupa Birliği pazarlarındaki toparlanma olmaktadır. Bunun yanında negatif tarafta, gerçekleşmesinin vakit alacağını beklediğimiz hurda teşviği (2016 yılında gerçekleşmesini öngörüyoruz) ve yurt içi pazarda beklenen daralma bulunmaktadır. Türk Traktör’ün hisse fiyatını yukarılara taşıyacak bir olumlu bir katalizör göremiyoruz.

Bu gelişmeler ışığında, hisse için hedef fiyatımızı 63,80 TL’den 61,00 TL’e çekiyor ve bunun yanında “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım Araştırma

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir