Türk Telekom Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (5.08.2020)

TÜRK TELEKOM (TTKOM.IS)

Öneri: AL
Kapanış (TL/Hisse): 7,08
Hedef Fiyat (TL/Hisse): 10,15

 Türk Telekom için, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizlerine göre, pay başına 10.15 TL hedef değer hesaplamaktayız. Şirket’in COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerden, bu önlemlerin uzaktan/online eğitim ve uzaktan çalışma ile genişbant abonelik ve veri talebinde artış doğurması nedeniyle, görece olarak az etkilenebileceğini düşünmekte ve payları üzerindeki AL önerimizi korumaktayız. COVID-19 salgını süresince, her ne kadar mobil abone alımları yavaşlamış olsa da, genişbant aboneliklerine yönelik talep ve veri kullanımı artış göstermiştir. Bu nedenle, Şirket’in 2020 yılında da kuvvetli operasyonel performansını sürdürmesini beklemekteyiz. Türk Telekom payları, tahminlerimize göre yurt dışı benzerlerinin 2020T FD/FAVÖK çarpanları medyanına kıyasla %41 iskontolu işlem görmektedirler; Grup payları üzerindeki AL önerimizi sürdürmekteyiz.

 Türk Telekom 1Ç20’de dengeli büyüme odağını sürdürmüştür. Türk Telekom, 1Ç20’de dengeli büyüme odağını sürdürmüş, tüm iş kollarında kuvvetli, net 563bin (262bin genişbant, 253bin mobil ve 103bin sabit ses) abone alımı gerçekleştirmiştir. Bunun yanında genişbant abone başına elde edilen aylık gelirlerini yıllık bazda %13.6 ve mobile abone başına elde edilen gelirlerini yıllık %6.1 oranında arttırabilmiştir. Konsolide satış gelirleri böylelikle 1Ç20’de yıllık %16.6 oranında artarak 6,303mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un 1Ç20 FAVÖK’ü ise yıllık %12.1 artarak 2,977mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı, kuvvetli bir baz dönem üzerine yıllık bazda 1.9 y.p. azalarak (çeyreklik 2.2 y.p. artışla) 1Ç20’de %47.2 olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net finansal giderleri, azalan (hedge dahil) döviz açık pozisyonu nedeniyle kur farkı giderleri ve riskten korunma hesabında belirgin gerileme kaydedilmiş olmasıyla yıllık %39.2 oranında azalarak 1Ç20’de 735mn TL’ye gerilemiştir. Böylelikle net karı, yıllık %113.2 ve çeyreklik %21.3 artışlarla 661mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında Grup’un dönem sonunda konsolide net borcu 16.4mlyr TL seviyesine yükselmiştir (2019 sonu: 15.8mlyr TL).

 Grup’un 2Ç20’de de kuvvetli operasyonel performansını sürdürmesini beklemekteyiz. COVID-19 salgını süresince, her ne kadar mobil abone alımları yavaşlamış olsa da, genişbant aboneliklerine yönelik talep ve veri kullanımı artış göstermiştir. Türk Telekom’un 2Ç19’da genişbant abone sayısı ve birim gelirlerindeki artışı kuvvetlendirmiş olmasını, böylelikle, mobil abone kaybı olasılığına rağmen, konsolide satış gelirlerinde yıllık yaklaşık %14 oranında artış kaydedebileceğini tahmin etmekteyiz. Grup’un bu dönemde de tahminimize göre yaklaşık %47 oranında güçlü bir FAVÖK marjı elde edebileceğini, ve FAVÖK’ünün yıllık bazda %15 artışla 3.1mlyr TL’ye yaklaşabileceğini tahmin etmekteyiz. Bunun yanında, net finansal giderlerinin, net döviz açık pozisyonunun gerilemiş olmasıyla yıllık bazda gerileme göstermiş olmasını ve böylelikle net karının yıllık oldukça belirgin artış göstererek 740mn TL civarına ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz (Piyasa ortalama beklentisi: 806mn TL).

 AL önerimizi sürdürmekteyiz – Türk Telekom, 1Ç20 sonuçlarının açıklanmasının ardından, COVID-19 salgınının etkilerini göz önüne alarak, 2020 yılı finansal sonuçlarına dair öngörülerini revize etmiştir. Grup, 2020 satış gelirleri büyüme beklentisini temkinlilikle %14’ten %13’e indirmekle birlikte, FAVÖK beklentisini 12.4mlyr TL’den 12.4mlyr TL – 12.6mlyr TL aralığına yükseltmiştir. Bunun yanında, 2020 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamaları tutarı da 5.8mlyr TL’den 6.4mlyr TL’ye yükseltilmiştir. Grup payları, 2020T 3.3x FD/FAVÖK çarpanı ile, yurt dışı benzerlerine kıyasla tahminlerimize göre yaklaşık %41 iskonto ile işlem görmektedirler. Bu öngörüler ve veriler ile, Grup payları için %60 İNA ve %40 yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizlerine göre 12 aylık 10.15 TL hedef fiyat hesaplamakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Ayrıca Türk Telekom, 2020 yılı karından yaklaşık %2 oranında kar payı verimine işaret eden, net 561mn TL tutarında nakit kar payı dağıtmayı planlamaktadır.

 Riskler – Beklentilerimizin üzerinde bir yoğunlukta gerçekleşebilecek rekabet, beklentilerimizin altında abone alımı ve abone birim gelirleri artışı, beklentilerin üzerinde faaliyet ve yatırım giderleri, düzenleyici kuruluşun Şirket aleyhine olabilecek kararlar vermesi ve TL’nin belirgin değer kaybı, hedef fiyat ve tavsiyemizi olumsuz etkileyebilecek risk faktörleridir.

Kaynak: Şeker Yatırım