Türk Telekom 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (7.11.2023)

3Ç23 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 20,44
Hedef Fiyat(TL/hisse) 29,38
Potansiyel Getiri %44

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %78,2 artışla 22.4 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %69,6 artışla 55.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 58,5 artışla 7.4 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %41,3 artışla 17.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 9 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 411 baz puan düşüşle %33,1 olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 646 baz puan düşüşle %32,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net zararı 2. çeyrekte 600.7 milyon TL olurken, 3. çeyrekte 4.5 milyar TL net karı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %284,5 artışla 4.5 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %45,6 artışla 4.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,6 düşüşle 42.5 milyar TL olmuştur.

Sonuç:

Şirket, 3Ç23’de 22.362 mn TL satış geliri (kons: 22.061 mn TL-Gedik: 22.657 mn TL), 7.979 mn TL düzeltilmiş FAVÖK (kons: 8.040 mn TL-Gedik: 8.428 mn TL) ve 4.504 mn TL net kar (kons: 1.977 mn TL-Gedik: 1.923 mn TL) açıklamıştır. Net kardaki sapmanın ana sebebi ertelenmiş vergi gelirlerinin beklenenin çok üstünde gerçekleşmesidir, operasyonel görünüm ise beklentilere paraleldir. Abone tarafında, mobil segmentten genellikle daha karlı olan geniş bant kanalında 166 bin net yeni abone kazanımı olurken mobil segmentte ise 537 bin net yeni abone kazanımı gerçekleşmiştir. Genişbant segmentinde bu çeyrekte fiyat yansıtmalarında bir miktar hızlanma görülse de, abone başına gelirlerin yıllık büyümesi zayıf seyrine devam etmiştir (çeyreklik: +%27; yıllık: +%49). Mobil segmentte ise genişbanta kıyasla daha düzenli fiyat yansıtmaları yapılabilmiş olup abone başına gelirlerde daha güçlü bir yıllık bazda büyüme elde edilmiştir. (çeyreklik: +%22; yıllık: +%78). Göreceli olarak zayıf operasyonel görünüm ve TL’deki değer kaybı sonrası şirketin net borcu 2022 yıl sonuna göre %36 yükselişle 42,5 milyar TL (düzeltilmiş net borç: yaklaşık 38,0 mlr TL) olmuştur. Çeyreklik olaraksa %5’e yakın düşüş göstermiştir. 2023 yılı beklentileri korunmuş olup; konsolide gelirlerin yıllık %67-70 (2022: yıllık +%40), FAVÖK’ün 25-27 milyar TL (2022: 19,1 mlr TL), yatırım harcamalarının ise 19-21 milyar TL (2022: 14 mlr TL; 2021: 8,8 mlr TL) olması beklenmektedir. Hisse 2023 yılı beklentilerimize göre 4,2x ve 2024 yılı beklentilerimize göre 2,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım