Türk Telekom 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (30.07.2019)

TTKOM 2019/06 Bilanço Analizi

Türk Telekom (TTKOM) 2Ç19 döneminde 434.8 mn TL net kar açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde 869 mn TL zarar açıklamıştı. Geçen dönem, kur ve faiz giderlerinin etkisi Şirketin finansallarına olumsuz yansımıştı. Satış gelirleri 5.759 mn TL olurken, FAVÖK rakamı ise 2.664 mn TL oldu. Bununla birlikte Şirket 2019 yılının ilk yarısını 744 mn TL net kar ile kapatmış oldu.

Şirket, güçlü operasyonel faaliyetlerinin etkisiyle 2Ç19 dönemindeki karını arttırmasını destekledi.

Şirketin satış gelirlerine abone sayısındaki artış olumlu etkiledi.
Şirketin satış gelirleri 2Ç19 döneminde 5.759 mn TL olurken, 2Ç18 dönemine göre %16 artış kaydetti. 2019 yılının ilk yarısında ise 11.162 mn TL satış geliri gerçekleşmiş oldu. Şirketin toplam abone sayısındaki artış, yıllık ARPU büyümesinin son 5 yılın en yüksek büyümesi olan %11 seviyesinde gerçekleşmesi, fiber abone sayısının 2Ç19 döneminde yıllık %21 büyüme kaydetmesinin olumlu etkileri olduğu görülmekte.

Şirketin marjları güçlü.
Şirket 2Ç19 döneminde 2Ç18 dönemine göre marjlarını yükseltmiş. 2Ç19 döneminde brüt kar marjı %47.61, esas faaliyet kar marjı %26.10, FAVÖK marjı ise %46.26 oldu. 2Ç18 döneminde sırasıyla %43.99, %19.97 ve %40.60 olarak gerçekleşmişti. Marjlardaki artışta Kullanıcı Başına ortalama gelir (ARPU) artışları etkili olmuş görünüyor. Hem Genişbant hem Mobil abonelerde ARPU’da yükselişler görülmekte. Bu durum verimliliğin yükseldiğini gösteriyor.

Şirketin net açık yabancı para pozisyonu, 2Ç19 döneminde 794 mn $ seviyesine geriledi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2.353 mn $ seviyesindeydi.

Şirketin net borç pozisyonu 17.4 milyar TL seviyesinde, Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 1.76x seviyesinde. Geçen sene kurlardaki oynaklık nedeniyle Şirketin kur riskinden kaynaklı olarak 3Ç18 döneminde borcu 18.1 milyar TL iken, Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2.3x seviyesindeydi. Dolayısıyla 2Ç19 dönemindeki Net Borç/FAVÖK rasyosu ideal seviyede.

Şirketin 30 Haziran itibariyle döviz açığı sürüyor. 736 mn $ ve 300 mn Euro döviz açığı bulunuyor.

2Ç19 döneminde 930 mn TL yatırım harcaması gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarında %11 artış olduğu görülmekte.

Değerlendirme
TTKOM bilançosunu olumlu buluyoruz. Geçen yıldan başlayan güçlü operasyonel performans devam ediyor ve verimlilik artışının da başlaması şirkete katma değer yaratması açısından önemli. Nakit akışındaki artış dikkat çekiyor. Abone kazanımlarının sürmesi ve Pazar payının genişlemesini pozitif yorumluyoruz. 2019 yılında öne çıkardığımız sektör olan Telekomünikasyon sektöründe TTKOM yakından izlediğimiz ve yatırımcısını memnun etmesini beklediğimiz bir şirket.

Şirket yılbaşında açıkladığı projeksiyonlarında FAVÖK rakamını 10.3-10.5 milyar TL aralığına yukarı revize etti. Daha önceden beklentisi 10.0-10.2 milyar TL seviyesindeydi. Satış gelirlerinde %15-16 büyüme beklentisini korurken, 4.6-4.8 milyar TL yatırım harcaması planını sürdürüyor.

Projeksiyon ve Hedef Fiyat
Türk Telekom için Şubat ayındaki projeksiyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Şirket için 2019 yılında 23.571mn TL satış geliri, 9.971mn TL FAVÖK beklentimiz sürüyor. Bunlara göre TTKOM için 12 aylık dönemi kapsayan 7.29TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Hissenin son borsa kapanışı olan 5.76TL seviyesine göre %26.5 kazandırma potansiyeli bulunuyor.

Hisse yılbaşına göre %43.5 getiri sağlarken, Borsa BIST100 endeksine rölatif olarak %27.5 daha iyi performans göstermiş durumda.

Şirket öngörülerini yukarı yönde revize etti
Şirket, 2019 yılının ilk yarısında kaydedilen güçlü operasyonel karlılığın ardından 2019 FAVÖK öngörülerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2019 yılında;
– Konsolide gelirlerinin (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre yaklaşık %15 – %16 seviyesinde artmasını,
– Konsolide FAVÖK tutarının 10,3 milyar TL – 10,5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini,
– Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 4,6 milyar TL – 4,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini bildirdi.