Türk Telekom 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (13.02.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Nötr

AL
Hisse Fiyatı: 8,24 TL
Hedef Fiyat: 10,21 TL
Getiri Potansiyeli: %24

 Beklentilerle uyumlu net kar. Operasyonel olmayan tarafta, 4Ç19’da TL’nin çeyreksel bazda dolar ve euroya karşı sınırlı olarak sırasıyla %5 ve %8 seviyelerinde değer kaybetmesine karşın, şirketin hedging mekanizmasının USDTRY kuru belirli bir banta geldiğinde devreye giren bir yapıya sahip olması nedeniyle şirketin kur farkı zararı 366 milyon TL olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere, 2018 yılının son çeyreğinde şirket TL’deki güçlü değer kazancının etkisiyle 1,74 milyar TL kur farkı geliri elde etmişti. Faiz giderleri ise bu dönemin genel olarak faiz indirimlerine sahne olmasının etkisiyle çeyreksel bazda yatay görünüm sergiledi. Bu bağlamda, 4Ç18’de 2,22 milyar TL net kar açıklayan şirket, 2019 yılının son çeyreğinde operasyonel performansındaki ılımlı görünüm ve bu dönemde net finansal giderler kaydetmesi sebebiyle 545 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %75,40 düşüş sergileyen rakam piyasa beklentisi ve kurum beklentimizle uyumlu gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 536 milyon TL, piyasa beklentisi: 530 milyon TL). Bu doğrultuda net kar marjı bu çeyrekte, 4Ç18’de bulunduğu %41,03 seviyesinden %8,67 seviyesine geriledi. Ancak, 4Ç18 net karından o dönemde kaydedilen 1,74 milyar TL’lik kur farkı gelirini elimine ettiğimizde, 4Ç19 net karının düzeltilmiş olarak yıllık bazda %12 artış kaydettiğini görüyoruz. 4Ç19 finansallarının hisse performansı üzerindeki etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

 Beklentilere paralel satış gelirleri. 4Ç19’da Türk Telekom’un konsolide satış gelirleri yıllık bazda %16,4 artarak 6,28 milyar TL seviyesinde, hem kurum beklentimize hem de piyasa beklentisine paralel gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 6,30 milyar TL, piyasa beklentisi: 6,20 milyar TL). Bilindiği üzere son çeyrekler telekom sektörü açısından kısmen zayıf görünüme sahiptir. Mevsimsel özelliğin beraberinde, bu dönemde mobil segmentte artan rekabet de operasyonel göstergeleri ayrıca baskılayan bir diğer unsur olarak öne çıktı. 4Ç19’da gerçekleştirilen gigabyte kampanyası mobil ARPU’yu baskılarken, BTK tarafından 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle devreye alınan uygulamasıyla Türk ve yabancı ayırt etmeksizin kimlik numarasına sahip olmayan abonelerin sistemden çıkarılması da mobil tarafta net abone kazanımlarının zayıf kalmasına sebep oldu. Sabit genişbant tarafında da, ‘okula dönüş’ sezonunun yansımalarının Eylül ayı ile sınırlı kalması abone artışının göreceli olarak zayıf seyir izlemesinde etkili oldu. Öte yandan, ARPU tarafında ise sınırsız paketlere karşı artan talep ve paket ön satışları, dengeli görünümün devam etmesini sağladı.

 TTKOM için 10,21 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Önceki yılın aynı dönemindeki 1,24 milyar dolardan 370 milyon dolara gerileyen net açık döviz pozisyonunun beraberinde TL’deki fiyatlamaların şirketin hedging mekanizmasından faydalanabileceği seviyelere gelmiş olmasının, şirketin kur hassasiyetini azaltarak karlılığın daha sürdürülebilir nitelikte olmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla beraber, şirket bu yıl UFRYK 12 hariç konsolide gelirlerin %14 artış kaydedeceğini öngörüyor. FAVÖK’ün ise yaklaşık 12,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan şirket 2020 yılında 5,8 milyar TL yatırım harcaması yapmayı planlıyor. Mevcut durumda TTKOM için 12-aylık hedef fiyatımız olan 10,21 TL’yi koruyor ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.