Türk Telekom 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (13.02.2020)

TTKOM – 4.Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi

Türk Telekom 4Ç19’da piyasa beklentisine paralel 4Ç18’e göre 75.4 azalışla 544.6 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç18’de şirket kur farkı gelirleri kaynaklı net karında yükseliş yaşamıştı. 3Ç19’a göre de %51.3 düşüş kaydeden net karda oluşan bu düşüşü ise ilgili dönemde döviz kurlarındaki artış nedeniyle oluşan kur farkı giderlerine bağlayabiliriz. 2019 yıllık olarak baktığımızda ise Türk Telekom’un 2018/12 aylık dönemindeki 1.391 milyon TL net zarardan 2019/12’de 2.407 milyon TL net kara döndüğü gözleniyor.

Türk Telekom’un satış gelirleri 4Ç19’da beklentilere paralel şekilde 4Ç18’e göre %16.4 artışla 6.284 milyon TL olmuştur. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, gelir büyümesi yıllık bazda %14,8 olarak gerçekleşti. 2019 yılı tamamında konsolide satış geliri ise halka arzdan bu yana en yüksek yıllık artış olan %16 ile 23,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu sonuca faaliyetlerinin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerinde gerçekleştirilen yıllık %18 ve %20 gelir büyümesi katkı sağladı.

Sabit genişbantta 4Ç19’da satış geliri 1.776 milyon TL ile 4Ç18’e göre %20 yükselirken, mobil satış gelirleri ise 4Ç19’da 2.312 milyon TL ile yine yıllık bazda %19 artış kaydetti. Türk Telekom’un toplam abone sayısı 4Ç19’da 47.8 milyona ulaştı. Tüm yıl için, net abone kazanımı 1.8 milyon olurken, tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda 2.4 milyon olarak gerçekleşti. Sabit genişbant abone sayısı 4Ç19’da 39 bin net artışla (tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda 140 bin artış) 11,4 milyona ulaştı. Tüm yıl için net abone kazanımı 458 bin oldu. Sabit genişbant ARPU’su bir önceki yıla göre 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek %13 artış gösterdi.Mobil abone sayısı ise 4Ç19’da 186 bin net kazanım ile 22.9 milyona yükseldi.

Şirketin FVAÖK’ü 4Ç19’da yıllık bazda %27.2 artışla piyasa beklentisine paralel 2.839 milyon TL olurken FVAÖK marjının ise 4.çeyrekte 2018 yılındaki %41.3’ten 2019’da %45.2’ye ulaştığı gözlendi. FVAÖK marjı, faaliyet giderlerinin yönetimi konusunda alınan verimlilik önlemleri, güçlü gelir büyümesi ve UFRS16 etkisi sayesinde artış gösterdi.

2019 yılı sonu itibarıyla net borcu (UFRS 16 etkisi hariç), 2018 sonu itibarıyla 3.004 milyon Dolar olan seviyesinden 2.491 milyon Dolar’a geriledi. Güçlü FAVÖK marjı ve nakit akışı yaratma kapasitesi sayesinde Net Borç/FVAÖK oranı 1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türk Telekom, 2020’de, gelirlerde %14 artış, 12,4 milyar TL FVAÖK ve 5,8 milyar TL yatırım harcaması öngörüyor.

8.69x 2020T F/K ve 3,73x 2020T FD/FVAÖK çarpanlarını kullanarak yurtiçi ve yurtdışı benzerlerin çarpanları ile değerlendirdiğimizde TTKOM hisseleri 10.14 hedef fiyat %21 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.