Türk Hava Yolları 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (8.11.2022)

“THY’nin 3. Çeyrek Net Dönem Karı 27,1 milyar TL ile Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 107,20 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 175,00TL

THY 2022 yılının 3. çeyreğinde 27,1 milyar TL (1.515mn USD) net dönem karı kaydetmiştir. Piyasanın kar beklentisi 23,7 milyar TL, bizim kar beklentimiz 22,2 milyar TL idi. Tahminimizdeki sapmada finansman tarafında net gider beklentimizin yerine net gelir kaydedilmesi ile iştirak gelirlerinin tahminimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Şirket 3Ç2021’de 6.291mn TL (735mn USD) net dönem karı kaydetmişti.

Satış gelirleri 3.çeyrekte %273,8 oranında artarak 108,5 milyar TL’ye (Piyasa beklentisi: 108 milyar TL) yükselen şirketin satışların maliyeti %264,8 artmış ve 75,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle brüt kar 33,5 milyar TL olmuştur. Brüt kar marjı %30,8’i göstermiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler 7,8 milyar TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 3Ç2022’de 551mn TL net gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in faaliyet karı 25,1 milyar TL olmuştur.

3. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden özellikle finansal yatırımlar faiz geliri ile devlet teşvikleri kaynaklı 1,5 milyar TL net gelir kaydedilmiştir. Ek olarak, iştiraklerden net gelirler çoğunlukla Sun Express kaynaklı 1,7 milyar TL’yi göstermiştir.

Şirketin FAVÖK rakamı 3Ç2021’e göre %252,9 artarak 3Ç2022’de 34,2 milyar TL (2.013mn USD) seviyesinde gerçekleşmiştir. (Piyasa beklentisi: 34 milyar TL) FAVÖK marjı 3Ç2021’deki %33,3’e göre 1,9 puan gerilemiş ve %31,5 olmuştur.

Finansman tarafında da çoğunlukla kur farkı ve türev işlemler sebebiyle 2,6 milyar TL net gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 30,9 milyar TL olurken, 3,8 milyar TL’lik vergi gideri sonrası 27,1 milyar net dönem karı açıklanmıştır.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in Ocak – Eylül 2022 dönemindeki net dönem karı 38,5 milyar TL’ye (2,3 milyar USD) yükselmiştir. 2021’in aynı döneminde 6,2 milyar TL (734mn USD) net dönem karı kaydedilmişti.

Türk Hava Yolları’nın hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 92,75TL’den 175,00TL’ye yükseltiyoruz ve hisse için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım