Türk Hava Yolları 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (3.11.2022)

Güçlü operasyonel karlılık & beklentilerin üzerinde net karlılık…

AL
Hedef Fiyat: 145.10 TL
Yükseliş Potansiyeli: %44
Önceki Hedef Fiyat: 86.30 TL

Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç22’deki güçlü operasyonel kar, artan faiz gelirleri, finansal faaliyetlerden güçlü kur farkı karı & türev işlemler gerçeğe uygun değer fark karlarıyla elde edilen net finansal gelirler sayesinde, piyasa ortalama net kar beklentisi olan 23.736mn TL’nin ve tahminimiz 25.060mn TL’nin oldukça üzerinde, 27.188mn TL net kar açıklamıştır. THY’nin toplam yolcu sayısı, güçlü turizm sezonunun da olumlu etkisiyle 3Ç21’e kıyasla %39,7 artarak 3Ç22’de 23.0mn’a ulaşmış, 3Ç19’un ise %7,9 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in toplam kargo hacmi ise geçmiş dönemlere kıyasla normalleşme süreciyle birlikte bir nebze gerileyerek yıllık %9,8 oranında düşüş göstermiştir. Artan yolcu sayısı, yükselen yolcu birim gelirleri & kargo gelirleri ve TL’nin US$ karşısındaki değer kaybının etkisiyle THY’nin satış gelirleri, yıllık bazda %273,8 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 107.980mn TL ve tahminimiz 107.746mn TL’nin büyük ölçüde paralelinde, 108.537mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç22 FAVÖK’ü de TL bazında yılllık %253 artarak 3Ç22’de oldukça kuvvetli, hesaplamalarımıza göre 34.161mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 34.041mn TL’nin paralelinde (Şeker Y.: 36.100mn TL) gerçekleşmiştir. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentilere paralel gerçekleşmiştir; diğer taraftan bu dönemde belirgin artış göstermiş olan finansman gelirleri ile güçlü faaliyet karlılığı sayesinde, Şirket’in beklentilerin oldukça üzerinde net kar açıklamış olması nedeniyle, açıklanan sonuçların Şirket payları performansı üzerinde kısa dönemde olumlu etkisi olabileceğini düşünmekteyiz.

3Ç22 FAVKÖK’ü 3Ç19 seviyesini geride bıraktı – THY’nin toplam yolcu sayısı, 3Ç22’de yıllık bazda %40 oranında artmış, diğer taraftan 3Ç19’u da geçerek %7,9 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in yolcu doluluk oranı ise 3Ç19’un 2,3 y.p. üzerinde, %85,9 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, yolcu birim gelirleri 3Ç19’a kıyasla US$ bazında %22,1 artarak 3Ç22’de US¢ 9.82’ye yükselmiştir. Kargo hacmindeki daralmaya rağmen kargo birim gelirlerinin yüksek seyri ile THY’nin AKK başına elde edilen birim gelirleri (AKTK dâhil) 3Ç19’a kıyasla %57,7 artarak US¢10.61’e ulaşmıştır. Birim giderler ise, akaryakıt birim giderlerindeki (3Ç19: US¢2.05, 3Ç22: US¢3.49, 3Ç22/3Ç19: %70,5) artış nedeniyle görece yüksek seyrini sürdürmüş ve 3Ç19’a kıyasla %19,9 artarak (AKTK dâhil) US¢ 7.68’e yükselmiştir. Böylelikle, THY’nin 3Ç22 satış gelirleri, kargo gelirlerindeki 3Ç19’a kıyasla %110 oranındaki artışın desteğiyle (3Ç22: US$ 877mn), US$ bazında %78,2 yükseliş göstererek US$ 6.068mn’a, FAVKÖK marjı ise US$ bazında hesaplamamıza göre 3Ç19’a kıyasla 2,9 y.p. artarak %35,3’e ulaşmıştır. FAVKÖK, US$ bazında 3Ç19’a kıyasla %65,2 oranında artarak hesaplamalarımıza göre US$ 2.139mn olarak gerçekleşmiştir. THY, 3Ç21’de açıklamış olduğu görece düşük net finansman gelirlerine karşın (3Ç21: 173mn TL) karşın 3Ç22’de 2.572mn TL tutarında net finansman geliri açıklamıştır. Şirket, bu dönemde 3.7mlyr TL tutarında ertelenmiş vergi gideri kaydetmiş, ancak başarılı faaliyet karlılığı ve net finansman gelirlerinin de etkisiyle 3Ç22’de 27.118mn TL net kar elde edebilmiştir. THY’nin net borcu 3Ç22 sonu itibariyle çeyreksel bazda %7 düşüş göstererek 8.3mlyr TL’ye gerilemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım