Türk Hava Yolları 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (09.08.2019)

2Ç19 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 12,03
Hedef Fiyat (TL) 18,30
Uzun Vadeli Öneri: AL

Beklentilerin altında net kâr (-)

Türk Hava Yolları, 2Ç19’da 452 mn TL seviyesindeki beklentimizin ve 258 mn TL düzeyindeki piyasa beklentisinin altında yıllık %70 düşüşle 133 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel performans piyasa beklentisine paralel gerçekleşse de bizim tahminimizden zayıf kalarak net kârdaki sapmanın ana nedeni oldu. Piyasa beklentisine paralel gelen operasyonel kârlılığa ve Şirket hisselerinin yılbaşından bu yana endeksin %31 altında performans göstermesine rağmen, net kâr seviyesinde beklentilerden zayıf gelen sonuçların hisse üzerinde baskı yaratacağını düşünüyoruz. Şirketin bugün TSİ 16:00’da gerçekleştireceği telekonferans sonrası tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Bu aşamada THY için 18,30 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

• Beklentilere paralel gelir performansı – THY’nin 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel, yıllık %35 artışla 18,7 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde toplam birim gelirler beklentimize paralel yıllık %3 düşüşle 5,99 $cent olurken, kur etkisi hariç birim gelirler ise %3,2 artışla 6,37 $cent’e yükseldi.

• Birim giderlerde artış operasyonel kârlılığı baskıladı – THY’nin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentimizin %21 altında, piyasa beklentisine ve geçen yılın aynı dönemine paralel 2,25 mlr TL; FAVÖK marjı yıllık 4,6 puan düşüşle %12,1 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel kârlılıktaki sapmada, hem yakıt hem de yakıt dışı birim giderlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Bu dönemde birim yakıt giderleri yıllık %7,3 artışla 2,13 $cent’e yükselirken, personel giderlerinin ağırlıklı etkisiyle yakıt hariç birim giderler %10,8 artarak operasyonel kârlılığı baskıladı.

• Operasyonel olmayan giderlerde düşüş – 2Ç19’da ticari faaliyetlerden kaynaklanan 123 mn TL net kur farkı giderlerinin (2Ç18: 304 mn TL) ağırlıklı etkisiyle esas faaliyetlerden diğer net gelirlerin 239 mn TL seviyesindeki beklentimizin altında 32 mn TL düzeyinde gerçekleşmesi, net kârda sapmaya yol açan unsurlardan biri oldu. Diğer yandan, net finansman giderleri 460 mn TL’ye gerileyerek (VKY Araştırma tahmini: 591 mn TL, 2Ç18: 624 mn TL) net kârı destekledi.

• Şirket 2019 yılına ilişkin beklentilerini korudu – THY, 2Ç19 sonuçlarının ardından 2019 yılının tamamına ilişkin beklentilerini korudu. Buna göre Şirket, 2019 yılında toplam yolcu sayısının 80 mn (yurt içi 33 mn, yurt dışı 47 mn), satış gelirlerinin 14,1 mlr $ ve FAVKÖK marjının %22-24 aralığında olmasını bekliyor.

• Değerleme ve öneri – Operasyonel tarafta piyasa beklentisine paralel gerçekleşmeler görsek de, beklentilerin altında gelen net kâr nedeniyle sonuçların hisse fiyatına etkisinin negatif olacağını tahmin ediyoruz. Şirketin bugün TSİ 16:00’da gerçekleştireceği telekonferans sonrası tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Bu aşamada THY için 18,30 TL hedef fiyatımızı ve tavsiyelerimizi (KVÖ: Endeksin Üzerinde Getiri, UVÖ: AL) koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.