Türk Hava Yolları 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (09.03.2020)

Boeing MAX tazminatı ile beklentilerin üzerinde sonuçlar

AL
Hedef Fiyat: 15.50 TL
Yükseliş potansiyeli: %39
Önceki Hedef Fiyat: 18.55 TL

Türk Hava Yolları, 4Ç19’da piyasa ortalama beklentisi olan 1,021mn TL’nin ve tahminimiz 1,171mn TL’nin üzerinde, 1,948mn TL net kar elde etmiştir (4Ç18: -38mn TL). THY’nin 4Ç19 satış gelirleri TL bazında yıllık %15.0 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 18,893mn TL’ye ve tahminimiz 19,931mn TL’ye paralel olarak 18,967mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, 2,932mn TL olan piyasa ortalama beklentisinin hafif üzerinde ve 2,776mn TL olan tahminimizden daha kuvvetli, 3,092mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık bazda 6.8 y.p. artarak 4Ç19’da %16.3 oranında gerçekleşmiştir. THY, 4Ç19’da hesaplamalarımıza göre 925mn TL tutarında tazminat geliri kaydetmiştir; bu tutarın büyük bir bölümünü Boeing’den temin edilmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’in efektif vergi oranının da bu dönemde görece oalrak düşük, %14.8 oranında gerçekleşmiş olmasıyla (4Ç18: %113.9) net karı, 1,948mn TL’ye ulaşmıştır (4Ç18: -38mn TL).

Beklentilerin üzerinde operasyonel performans – THY’nin toplam yolcu sayısı 4Ç19’da yıllık bazda %1.7 artarken, doluluk oranı 0.4 y.p. yükselerek %82.1 oranında gerçekleşmiştir. Yolcu birim gelirleri de 4Ç19’da US$ bazında yıllık %2.2 oranında artış göstermiştir (US¢ 7.00). Ancak bu dönemde kargo birim gelirlerinin baskı altında kalmış olmasıyla, AKK başına elde edilen birim gelirlerdeki artış yıllık %0.3 ile sınırlı kalmıştır (US¢5.93). Birim giderler ise, yakıt birim maliyetlerindeki gerileme, personel ve bakım onarım birim giderlerinde azalış kaydedilmesiyle yıllık bazda %1.9 oranında gerilemiştir (US¢ 6.68). Böylelikle, THY’nin 4Ç19 satış gelirleri, yıllık US$ bazında %9.9 artarak US$ 3,281mn’a, FAVKÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 2.4 y.p. artarak %20’ye ulaşmıştır. FAVKÖK, US$ bazında yıllık %25 artarak, hesaplamalarımıza göre US$ 655mn olarak gerçekleşmiştir. THY’nin FAVÖK’ü de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %85 artarak hesaplamalarımıza göre US$ 535mn olarak gerçekleşmiş, FAVÖK marjı yıllık 6.8 y.p. artış göstermiştir.

THY, 4Ç19’da büyük ölçüde Boeing’den MAX tipi uçakların yere indirilmesine dair elde edilen tazminat ile, 1,165mn TL tutarında net diğer faaliyet geliri kaydetmiştir (4Ç18: 213mn TL). Bunun yanında Şirket, bu dönemde de kur farkı gelirleri ve 19mn TL tutarında net finansal gelir kaydedebilmiştir. Ancak bu tutar, azalan faiz gelirleri ile geçtiğimiz yılın aynı döneminin %96 altında kalmıştır. THY’nin efektif vergi oranı 4Ç19’da %14.8 olarak, görece olarak daha düşük bir oranda gerçekleşmiş (4Ç18: %113.9%), ve sonuç olarak net karı 1,948mn’a ulaşmıştır. Şirket’in 4Ç19 sonunda net borcu US$ 10.9mlyr’a yükselmiştir (3Ç19 sonu: US$ 10.8mlyr).

THY payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 15.50 TL olarak revize ediyor ve AL önerimizi sürdürüyoruz. THYAO payları, havacılık sektörü kısa dönem görünümünün COVID-19 koronavirüsü etkisiyle olumsuzlaşması ve belirginleşmesi ile yakın dönemde baskı altında kalabilecektir. Şirket için, aşağı yönde revize ettiğimiz tahminlerimize göre değerlememiz, pay başına 12 ylık 15.50 TL hedef fiyata işaret etmektedir, bu nedenle Şirket payları üzerindeki AL önerimizi sürdürmekteyiz.