Türk Hava Yolları 2016 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (22.08.2016)

THYAO: 2Ç16 sonuçları, olumsuz piyasa koşullarının ve kur efektinin etkisinde kaldı; 2016 hedefleri aşağı yönde revize edildi 

Öneri: TUT

Hedef Fiyat: 6.00 TL

Önceki hedef fiyat: 9.50 TL

Türk Hava Yolları, 2Ç16’da piyasa ortalama beklentisi olan TL 747mn tutarındaki zararın altında, geniş bir aralığa sahip olan (TL -332mn – TL -1,194mn) tahminler dâhilinde, TL 656mn tutarında net zarar açıklamıştır. Türk Hava Yolları’nın, 2Ç16’da nispeten yüksek tutarda net zarar açıklamasının nedeni, bu dönemde operasyonel karlılığının gerilemesi, ve EUR ve JPY cinsinden açık pozisyonuna bağlı olarak artış göstererek TL 346mn’a ulaşan net finansal giderleri, ve yine büyük ölçüde kur farkı zararları sebebiyle net diğer faaliyet gelirlerindeki azalış nedenleriyledir. Sonuçların açıklanmasından sonra Şirket, 2016 yılına dair hedeflerinin çoğunu aşağı yönde revize etmiştir. Revize edilen hedeflerin büyük bir kısmının hâlihazırdaki analist tahminlerinin içinde yer aldığını düşünüyor olsak da, açıklanan sonuçların ve bu revizyonun Şirket hisse performansı üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini düşünmekteyiz.

Yolcu getirilerindeki US$ bazında azalma devam ederken; 2Ç16’da FAVÖKK marjı, hesaplamalarımıza 8 yp azalış göstermiştir. THY, 2Ç16’da, önceki yılın aynı dönemine göre TL bazında %3.4 oranında yükselişle, TL 7,077mn tutarında, piyasa ortalama beklentisi olan TL 6,995mn doğrultusunda bir net satış geliri elde etmiştir. Ancak rekabet ortamında artan güvenlik endişeleri ile birim yolcu gelirleri US$ bazında yıllık %10.0 azalış göstermiştir. Kapasite artırımının da etkisiyle, AKK başı gelirler, önceki yılın aynı dönemine göre US$ bazında %14.4 gerileyerek US¢5.47 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle yakıt fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, AKK başı maliyetler de önceki yılın aynı dönemine göre %3.6 azalarak US¢ 6.26 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle THY’nin AKK başı gelirleri ile maliyetleri arasındaki marj daralmaya devam etmiş, ve FAVÖKK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık yaklaşık 8 yp azalarak %8.7 olarak gerçekleşmiştir. 2Ç16 FAVÖK marjı da yıllık yaklaşık 9 yp azalış göstermiş, ve piyasa medyan beklentisi olan TL 310mn’un altında, hesaplamalarımıza göre TL 230mn tutarında FAVÖK kaydedilmiştir. Net finansal giderlerinin artan kur farkı giderleri ile (2Ç16 kur farkı giderleri: TL 400mn, 2Ç15 kur farkı gelirleri: TL 302mn) TL 346mn’a yükselmesi nedeniyle de (2Ç15: net finansal gelirler: TL 268mn), THY, 2Ç16’da TL 656mn tutarında net zarar açıklamıştır (2Ç15 net kar: TL 661mn).

2016 yılı hedefleri aşağı yönde revize edilmiştir. THY, önceden Ocak 2016’da paylaşılmış olan ve yakın zamanlardaki güvenlik hadiselerinin etkilerini içermeyen 2016 yılı hedeflerini, 2Ç16 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aşağı yönde revize etmiştir. Buna göre, 2016 yılı toplam yolcu sayısının 63.4mn’a ulaşması beklenmektedir (önceki hedef: 72.4mn). Yolcu doluluk oranının %72-74 aralığında gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir (önceki tahmin: %78). AKK artışı ise %13 olarak planlanmıştır (önceki plan: %21). Yakıt kullanımının %12 artması (önceki tahmin: %18), ton başına jet yakıtı giderinin ise US$ 575 civarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir (önceki tahmin US$ 647). AKK başı maliyetlerdeki ise %5-7 aralığında azalış öngörülmektedir. Böylelikle THY, 2016 satış gelirlerinin US$ 9.5mlyr’a ulaşmasını hedeflemekte (önceki hedef US$ 12.2mlyr), FAVÖKK marjının ise %12-14 aralığında gerçekleşebileceğini öngörmektedir (önceki tahmin: %20-22). Böylelikle biz de tahminlerimizi revize ederek, Şirket için hedef fiyatımızı hisse başına TL 6.00 olarak belirlemekte ve tavsiyemizi “TUT” olarak güncellemekteyiz. Temmuz ayı trafik verileri, yüksek sezonda beklenebilecek ivmelenmenin bu yıl, güvenlik endişeleri nedeniyle görece olarak yavaş olabileceğine işaret etmiştir. Tahminler ve tavsiyemizdeki değişiklikler piyasadaki hâlihazırdaki baskıyı yansıtmaktadır. THY’nin filo genişleme planı ile önümüzdeki orta-uzun dönemde kuvvetli büyüme potansiyeli barındırdığına inanmaktayız; Şirket, bu stratejisinde geçici piyasa zorlukları nedeniyle herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!