TTKOM, VESBE ve ZOREN Grafik Analizleri: Türk Bankaları ve Yaptırım

“Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun”. Yaptırımlar ufukta. Fitch, Türk bankalarının 2021 yılında zorlu bir faaliyet ortamıyla karşılaşacaklarını belirtti. Daha önceden Moody’s on iki Türk bankasının yabancı para mevduat notunu metodoloji değişikliğiyle güncellemiş ve yükseltmişti.

Fitch yayımladığı 2021 sektör görünümü raporunda salgına karşı başlatılan mali destek paketlerinin sona ermesi ve düzenleyici kurumların gevşettiği uygulamaların tekrar sıkışmasıyla birlikte yükselen TL faiz oranlarının Türk bankalarının aktif kalitesi üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

Bununla beraber Fitch, ekonomide iyileşmenin, para politikasında daha fazla öngörülebilirliğin ve TL’deki stabilizasyonun banka kredi notu ölçütlerini destekleneceğine dikkat çekti. Döviz ihalesi ve para politikaları dış piyasalarda oluşturulan olumsuz beklentilerin üzerinden gelecek mi, 2 hafta içinde tekrar değerlendirmeliyiz. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TTKOM, 7.94 fiyat bandında % 1.53 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 25.314M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 30.738M değerindeyken son 2 ayda 29.672M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 27.37B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.45.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.407B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 18.685B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 9.72 olduğu anlaşılabilir.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.76 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık % 0.76, aylık % −0.13, çeyrek dönem için % 14.41 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 7.73 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 8.7 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 3.52 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.40435294 N oranındadır. ATR çizgisi 0.25686389 ve CCI20 çizgisi 85.17 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.1378254 S ve sinyal olarak 0.14285528 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.27 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 57.22 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 53.13 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 51.6 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 42.86 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 57.7 olduğu anlaşılabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 7.85 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.00339969 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 7.59270464 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.45020002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.08989928 N ve 7.48310082 N olduğu görülebilir.

Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır, denilebilir. 7.52 ilk destek olarak belirtilebilir. 8.25 ise direnç noktasında güçlü bir satış hacmi ile bizi karşı karşıya getirebilir. Fib önemli bir göstergedir ve dikkate alınmalıdır. Dış piyasalara dair beklentiler olumsuz olduğundan Al sinyali dahi Sat için bir fırsat sinyali olarak yorumlanabileceği unutulmamalıdır.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

VESBE, 35.52 olarak % 0.91 değerle kapanış gösterdi. 879.077K adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 464.834K (10 gün) ve 636.256K (60 gün) miktarında geçekleşti.

İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 6.688B’dir. Fiyat kazanç oranı 8.03 olarak ifade edilebilir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 568.072M, net borcu (ESÇ) 1.115B ve net marjı (SOİA) 10.39 olduğu belirtilebilir.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 5.29 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık % 3.2 ve aylık % 9.97 seviyelerinde. Son 3 aylık % 31.56 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 64.44 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 36.18 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 3.24 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatör rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.50564674 A seviyesindedir. ATR seviyesi 1.13899175 ve CCI20 seviyesi 92.01 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.7323053 S ve sinyal olarak 0.74984433 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.040001 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 60.58 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 70.05 N iken, Stokastik %D çizgisi % 69.77 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.01 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 52.68 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 35.26666767 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 0.75449272 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 33.99604186 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 33.07959994 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 36.56275664 N ve alt seviyesi 32.13524326 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 32 TL desteği ve öncelikle 36.20 direnci önem arz etmektedir. Bolinger bantları riski yüksek ve kazancı az görüyor. Parabolic sar Al sinyali vermektedir. Stokastik ise çizgisini yükselttiğinden normal şartlar altında olumlu bir grafik ile karşı karşıyayız.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ZOREN, 2.69 olarak % 0 değerle seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 51.508M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 116.103M, son iki ayda ise 131.476M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.38B’dur.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır.

Performans: haftalık % −0.74 ve aylık % 1.89 seviyelerinde. Son 3 aylık % −1.10 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 65.03 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 1.87 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.03091176 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.08992695 ve CCI20 seviyesi −50.41 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.00253063 S ve sinyal olarak 0.00660613 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.04 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 49.43 N olarak yer alıyor.Stokastik %K (stoch) çizgisi % 20.37 N iken, Stokastik %D çizgisi % 22.22 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.69333333 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: −0.0062326 A bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.81164497 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.7018 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Nötr vermektedir.

Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.76498949 N ve destek seviyesinin 2.64601051 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Nötr sinyalleri alınmaktadır. Petrol şirketleri ve bankacılığın geleceğine dair volatilite artığından ve dış piyasalardaki beklentiler olumsuz olduğundan ilk destek 2.46 ve sonra 2.30 destek kademeleri test edilebilir. 3.16 daha önce denendi momentum ve para akışı olumlu olursa tekrar test edilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, AB liderleri son yapılan telekonferanslı zirvede Türkiye’ye geniş yaptırımlardan kaçındı. Euro, Dolar ve Altının yükseleceği ve borsanın ilk destek seviyeleri olan 1240’lara ineceğine dair bir beklenti oluştu. Brexit’e yönelik kaygılar artarken, güzel vatanımızda bir kez daha birçok sorunun konjonktürel olduğunu savunabiliriz. Yani sorunların çözümü ne bakan değiştirmekte ne de siyasi yol haritası belirlemektir. Her şeye rağmen bölgede milli bağımsızlık ve sömürüsüz ekonomimiz ve temiz tarihimiz ile bölgesel barışı sağladığımızı ve küresel büyümede önemli rol aldığımızı  belirtebiliriz. Daha önce yavru vatana barış götürme sonrası nasıl ambargolar aşıldıysa, şimdiki ambargolar da öyle aşılacak ve her baskıdan ve haksız tahakkümden daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkacaktır. Fakat finansın süpergücü ABD’nin bankalarımıza ve petrol şirketlerimize yönelik ambargosunun ciddi zorlukları olabileceği unutulmamalıdır. Yeni kripto teknolojileri ve Rusya-Çin-Türkiye’nin ortak ticaret ağı geliştirilmesinin önemi fikri daha güçlü savunulabilir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir