TTKOM, VESBE ve ZOREN Grafik Analizleri: Tüketim Ekonomisinde Sıkı Takip

Pazartesi Avustralya Ekonomik ve Mali Beklentileri  ve Çin En Düşük Kredi Faiz Oranı açıklanacak. Asya’dan gelen olumlu rüzgarlar beklentilerin yapılandırılmasında önem taşımaktadır. 

Sonrasında Salı günü, Avustralya Perakende Satışları, İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (3. Çeyrek) ve Amerika Ev Satışları (Kasım ayı) açıklanacak. 2008 kredi krizi düşünüldüğünde ev satışları tüketim ekonomisinin önemli bir göstergesi olarak takip edilmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TTKOM, 8.31 fiyat bandında % −1.19 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 46.639M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 33.79M değerindeyken son 2 ayda 31.4M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 28.455B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.87.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.407B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 18.685B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 9.72 olduğu anlaşılabilir.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.76 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık % 4.66, aylık % 4.53, çeyrek dönem için % 23.85 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 12.75 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 8.7 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 3.61 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.51488235 A oranındadır. ATR çizgisi 0.2492892 ve CCI20 çizgisi 155.07 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.20258663 A ve sinyal olarak 0.16872815 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.43 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 63.27 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 88.28 S olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 92.73 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.13 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 85.26 olduğu anlaşılabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.40333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.82070114 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 7.8163943 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.54800002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.32793907 N ve 7.47606103 N olduğu görülebilir.

Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır, denilebilir. 8.50 TL’de güçlü trend direnci ve Fib üstünde hassas hacim mevcut. Yukarı yönde bir üçgen formasyonu üst seviyeleri test etmesine dair ipuçları vermektedir. Boğa piyasası halen istenen yakınlıkta gözükmüyor. 2 hafta 8.08 TL üzerindeki dolgun mumlu bir seyir bandın yukarı kırılacağına yönelik beklentileri güçlendirecek ve volatiliteyi azaltacak olduğu tahmin edilmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

VESBE, 35.52 olarak açıldığı fiyattan kapanış gösterdi. 322.651K adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 546.387K (10 gün) ve 650.019K (60 gün) miktarında gerçekleşti.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 6.749B’dir. Fiyat kazanç oranı 8.1 olarak ifade edilebilir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 568.072M, net borcu (ESÇ) 1.115B ve net marjı (SOİA) 10.39 olduğu belirtilebilir.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 5.29 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık % 0 ve aylık % 10.52 seviyelerinde. Son 3 aylık % 31.56 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 64.44 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 36.78 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 1.59 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatör rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.70941155 N seviyesindedir. ATR seviyesi 1.06541213 ve CCI20 seviyesi 52.16 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.71194201 S ve sinyal olarak 0.76091182 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.100002 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 57.33 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 48.53 N iken, Stokastik %D çizgisi % 58.81 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 28.57 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 47.28 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 35.53333267 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 0.5066244 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 35.099998 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 33.654 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 36.29703182 N ve alt seviyesi 33.98096838 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 41.72 TL Gann fanı direnci ve 38 TL’deki Gann fanı medyanı önem arz etmektedir. Destek olarak ise 35 TL üzeri önemli çünkü stabilite ve volatilite üst fiyatların daha güvenli ve mevcut ivmeyi para akışıyla koruyacağına dair inancı perçinliyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ZOREN, 2.67 olarak aynı fiyattan seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 25.217M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 79.618M, son iki ayda ise 130.218M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.36B’dur.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır.

Performans: haftalık % −0.74 ve aylık % −1.11 seviyelerinde. Son 3 aylık % 3.89 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 63.8 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 0.75 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.01023529 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.07625727 ve CCI20 seviyesi −104.42 A ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.00270197 S ve sinyal olarak 0.00221725 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.04 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 46.91 N olarak yer alıyor.Stokastik %K (stoch) çizgisi % 22.37 N iken, Stokastik %D çizgisi % 25.23 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.67666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: −0.01968255 S bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.78864326 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.7048 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir.

Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.76076663 N ve destek seviyesinin 2.64423337 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Birçok gösterge ya nötr ya sat sinyali vermektedir. Ayıların güç kazanması ile parabol olarak aşağı bir yönde ve son 10 günde de düşük bir hacim süregeldi. Bu nedenle dar bir bantta 2.64 muhtemel bir al fırsatı noktası ve 2.70 TL’ler ise yeni yükselen trende giriş kademesi olarak yorumlanabilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, bunun yanında Fed’in tahvil alımları, uluslararası ekonomiye Swap desteği ve küresel büyüme için dolarizasyon kontrolü devam etmektedir. 2020 yılı biterken ekonomistler için önemli doneler 2021’nin değişken ve beklentilerini öngörmekte vazgeçilmezdir. İstihdam, ekonomik, ekonomi faaliyetleri, enflasyon, genişlemeye yönelik kredi, merkez bankası faiz indirimi ve dengeli güven endeksleri yakından takip edilmelidir. İç piyasalar için bölgesel barış ve dış piyasalar için global büyüme en önemli 2 değişkendir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir