TTKOM, VESBE ve ZOREN Grafik Analizleri: Trump’tan Sözde “Yılbaşı Hediyesi”

Amerika’da, ABD’deki milyonlarca insan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2,3 trilyon dolarlık ABD salgın yardım ve harcama paketini yasaya kabul etmeyi reddetmesinin ardından Cumartesi günü işsizlik yardımlarının sona erdiğini gördü.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Trump’ın imzası olmadan yaklaşık 14 milyon insan bu ekstra sosyal devlet haklarını kaybedebilir. Kongre bir hükümet finansman tasarısı üzerinde anlaşma sağlayamazsa, siyasi ve ekonomik tansiyon olumsuz yönde değişebilir..

Gelelim salgına, Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, dünya çapında 80 milyondan fazla koronavirüs vakası bildirildi ve 45,1 milyondan fazla vakanın iyileştiği veya çözüldüğü kabul edildi. Dünya çapında vefat edenlerin sayısı 1,7 milyonun üzerinde.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TTKOM, 8.38 TL fiyat bandında % −0.12 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 9.726M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 28.403M değerindeyken son 2 ayda 30.679M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 29.33B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 11.22.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.407B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 18.685B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 9.72 olduğu anlaşılabilir.

Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %2.05 ve hisse başına temettünün ise 0.17 TL olduğu fark edilmektedir.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.76 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık % 0.84, aylık % 7.02, çeyrek dönem için % 19.89 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 13.7 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 8.7 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 1.56 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.42882353 N oranındadır. ATR çizgisi 0.23480894 ve CCI20 çizgisi 96.42 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.2104308 A ve sinyal olarak 0.195268 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.44 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 63.66 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 75.01 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 73.15 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, % 64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.28 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 85.68 olduğu anlaşılabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.39666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.40511228 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.185824 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.64040002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.56096143 N TL ve 7.52503867 N TL olduğu görülebilir.

Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır, denilebilir. 8.88 TL ve 8.61 TL arasında bir ivme sağlanırsa ve hacmindeki düşüş tersine dönerse supert trend yükselişe destek verebilir, aksi takdirde 8.10 TL desteğine bir çekilme yaşanabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

VESBE, 36.9 TL olarak % 0.11 değerle kapanış gösterdi. 374.672K adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 483.471K (10 gün) ve 644.521K (60 gün) miktarında gerçekleşti.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 7.011B’dir. Fiyat kazanç oranı 8.41 olarak ifade edilebilir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 568.072M, net borcu (ESÇ) 1.115B ve net marjı (SOİA) 10.39 olduğu belirtilebilir.

Temettü getirisi (MY) %1.84 ve hisse başına temettü 0.68 TL olarak tespit edilebilmektedir.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 5.29 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık % 3.89 ve aylık % 6.71 seviyelerinde. Son 3 aylık % 39.04 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 70.83 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 37.7 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 3.46 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatör rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.65711772 A seviyesindedir. ATR seviyesi 1.08476371 ve CCI20 seviyesi 132.86 S ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.81628262 A ve sinyal olarak 0.75979463 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.380002 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 63.36 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 80.78 N iken, Stokastik %D çizgisi % 78.36 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (CMF) 0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 52.01 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 37.013334 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 2.16967499 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 34.73049592 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 34.02880006 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 37.22175772 N TL ve alt seviyesi 33.78424288 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Son 10 günde hacimdeki düşüş fakat Aroon’da yükseliş dengeyi satıştan yana çekebilir. Para akışı da ince bir dengede bulunuyor. 34.78 TL desteği sonraki hafta test edilebilir. Düzeltme olursa 37.22 TL direnci test edilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ZOREN, 2.65 Türk Lirası olarak aynı fiyattan seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 52.455M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 48.867M, son iki ayda ise 124.73M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.3B’dır.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz.

Elektrik Araçları endüstrisinde yer alan hisse senedinin temettü getirisi (MY) bulunmamaktadır.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır.

Performans: haftalık % −0.75 ve aylık % −5.36 seviyelerinde. Son 3 aylık % 2.71 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 62.58 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 2.27 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.05502941 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.07043444 ve CCI20 seviyesi −94.57 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.01143025 S ve sinyal olarak −0.00635985 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.04 N.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 46.16 N olarak yer alıyor.Stokastik %K (stoch) çizgisi % 34.15 N iken, Stokastik %D çizgisi % 29.21 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.66333333 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: 0.00480445 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.7401361 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.6804 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir.

Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.73544543 N TL ve destek seviyesinin 2.62555457 N TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Sonraki hafta 2.70 üzerinde bir kapanış, yeni bir başlangıç olarak 2.74 direnci kırılırsa yükseliş trendi oluşturabilir. Yoksa, Sat sinyali daha güçlü hissedilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Trump giderken sosyal devlet anlayışından özel sigorta ve sağlık hizmeti anlayışıyla uzaklaşan ABD’de orta sınıf ve dar gelirli sınıf için önem taşıyan işsizlik ve ek yardım önem taşıyor. Bunlarda gidilen kısıtlama orta vadede tüketim ekonomisine olumsuz olarak yansıyabilir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir