TTKOM, VESBE ve ZOREN Grafik Analizleri: 2021’de Global Büyüme

Büyük resmi ekonomik eğilimleri göz önünde bulunduran iktisatçılar, beklentilerini şimdiden müreffeh bir yeni yıla odaklamış durumda.  Artık aşılar tüm dünyaya yayıldığına göre, salgının yakında geçmişte kalacağına dair umutlar yüksek.

Ciddi bir şekilde başladığında, Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonominin bu yılki % 4,4 küçülmeden 2021’de % 5,2 büyümeye yükseleceğini belirtiyor.

2020’nin ekonomik gerilemesini 2021 kabaca ekarte edebilir. Koronavirüs sonrası IMF, yükselen piyasaların bu canlanmasından en iyi şekilde yararlanmasını bekliyor, Çin ve Hindistan’da ise % 9’a varan bir büyüme bekleniyor.  Bu, ABD’nin % 3’ünden ve Euro bölgesinin % 5’inden çok uzak. Cennet Türkiye’miz ise %5’e yakın bir büyüme bekliyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TTKOM, 8.54 TL fiyat bandında % −1.04 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 15.067M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 25.944M değerindeyken son 2 ayda 31.316M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 30.205B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 11.54.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.407B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 18.685B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 9.72 olduğu anlaşılabilir.

Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %1.99 ve hisse başına temettünün ise 0.17 TL olduğu fark edilmektedir.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.76 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık % 1.79, aylık % 11.05, çeyrek dönem için % 19.11 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 15.88 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 8.7 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 1.64 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.48932353 A oranındadır. ATR çizgisi 0.2194684 ve CCI20 çizgisi 97.80 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.2297169 A ve sinyal olarak 0.21343394 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.13 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 65.12 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 90.84 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 89.57 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.28 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 86.34 olduğu anlaşılabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.58666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.49256373 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.38 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.71060002 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.72669352 N TL ve 7.69830658 N TL olduğu görülebilir.

Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır, denilebilir. 8.86 TL üst trendi ile 8.44’e sıkışan yukarı yönde bir izlenim veren bir grafik yorumlayabiliriz.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

VESBE, 40.88 TL olarak % 2.71 değerle kapanış gösterdi. 608.723K adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 812.743K (10 gün) ve 688.434K (60 gün) miktarında gerçekleşti.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 7.562B’dir. Fiyat kazanç oranı 9.08 olarak ifade edilebilir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 568.072M, net borcu (ESÇ) 1.115B ve net marjı (SOİA) 10.39 olduğu belirtilebilir.

Temettü getirisi (MY) %1.7 ve hisse başına temettü 0.68 TL olarak tespit edilebilmektedir.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 5.29 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık % 10.91 ve aylık % 17 seviyelerinde. Son 3 aylık % 41.94 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 89.26 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 41.62 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 6.09 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatör rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.7801769 A seviyesindedir. ATR seviyesi 1.38638915 ve CCI20 seviyesi 183.03 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 1.54746719 A ve sinyal olarak 1.12110625 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 5.360001 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 73.99 S olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 79.49 N iken, Stokastik %D çizgisi % 81.92 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 42.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (CMF) 0.14 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 72.82 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 40.24000033 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 3.90939539 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 36.55132201 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 34.59279998 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 40.58918112 S TL ve alt seviyesi 32.62881968 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Sabit aralıklı hacim profilinin üzerinden Al sinyali yolunda 42.90 ‘ı test edebilir. Para akışı %60 ‘ın üzerinde gittiği sürece olumlu bir yükseliş silsilesi gelebilir. Yoksa, 36.70 ‘lerde destek bulabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ZOREN, 2.77 Türk Lirası olarak % 2.59 değerle seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 317.083M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 87.997M, son iki ayda ise 123.964M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.4B ‘dur.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz.

Elektrik Araçları endüstrisinde yer alan hisse senedinin temettü getirisi (MY) %0 ve hisse başına temettünün 0 TL ‘dir.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır.

Performans: haftalık % 4.53 ve aylık % 2.59 seviyelerinde. Son 3 aylık % 7.36 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 69.94 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 7.06 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak osilatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.00667647 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.07756789 ve CCI20 seviyesi 242.55 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.00400934 A ve sinyal olarak −0.00415953 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.10 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 61.03 N olarak yer alıyor.Stokastik %K (stoch) çizgisi % 65.50 N iken, Stokastik %D çizgisi % 58.38 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.78 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: 0.18857833 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.59594 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.6736 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.

Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.74945383 S TL ve destek seviyesinin 2.61954617 N TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. 2.78 TL ile 2.72 TL arasında ortalama bir güç bulamazsa 2.60 ‘lara çekilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, ekonomik büyümedeki ani düşüşleri tarihsel olarak keskin iyileşmeler izledi, ancak bir sonraki adımın daha ince ayrıntıları halen belirsiz.  Çoğu ekonomist, mal ve hizmet fiyatlarında enflasyona neden olabilecek büyümeyi hızlandırmak için daha fazla hükümet harcaması bekliyor. Kısaca, jeopolitik riskler, Uygur Türkleri’nin ayrımcılığa uğramaması ve Kafkasya, Kuzey Afrika (Özellikle Libya) ve Doğu Karadeniz, ABD – Çin ve korona sonrası beklentiler önemli değişkenler olarak addedilebilir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir