TTKOM Analizi: Neden İstanbul depremine karşı önlem alamıyoruz

İstanbul depremi ile daracık İstanbul sokaklarının moloz yığınları ile dolacağı ve piyasaların 11 şehri yıkan depremden daha kötü toparlanacağını belirtmektedirler. Bunun nedeni tarihsel şehir istilası. Şehirler tarım sektörü ihmal edilerek dolduruldu, köy kesimi şehirde gecekondulaşarak ve sonrasında arsalarını çok katlı imara açarak dikey mimari yani canlı mezar ve beton çölüne çevirdik. Şimdi ise kentsel dönüşüm çok zor. Bunu sınırsız emek teorisine göre masaya yatıralım.

Sınırsız emek teorisi, emeğin tarım, sanayi ve hizmet sektörleri gibi farklı alanlarda dönüştürülerek kullanılabileceğini öne sürer. Ancak, bu teorinin uygulanması sırasında tarım sektörünün ihmal edilmesi, bir dizi olumsuz etkiyi beraberinde getirebilir.

Öncelikle, tarım sektörünün ihmal edilmesi, kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam standartlarını olumsuz etkiler. Tarıma dayalı geçim kaynakları azaldıkça, kırsal kesimdeki insanlar gelir kaynaklarını kaybedebilirler. Bu durum, kırsal kesimde yoksulluğun artmasına ve köylerin boşalmasına yol açabilir.

İkinci olarak, tarım sektörünün ihmal edilmesi, şehirlerdeki nüfus artışını hızlandırabilir. Tarımda iş bulamayanlar, şehirlere göç ederek sanayi veya hizmet sektörlerinde iş arayışına girebilirler. Bu durum, şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu artırarak altyapı sorunlarına ve konut sıkıntısına sebep olabilir.

Üçüncü olarak, tarım sektörünün ihmal edilmesi, gıda güvenliği ve ülke ekonomisi açısından riskler oluşturabilir. Bir ülkenin kendi gıdasını üretebilme yeteneği azaldıkça, dışa bağımlılığı artabilir ve gıda krizleri ortaya çıkabilir. Ayrıca, tarım sektöründeki gerileme ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir ve ülkenin dış ticaret dengesini bozabilir.

Dolar Endeksi ve Ekonomik takvimin entegrasyonu, yatırımcılara etkili kararlar almalarında kritik bir rol oynar. Bu kaynaklar, temel ekonomik olayların ve göstergelerin zamanlamasını izleyerek doların diğer büyük para birimleri karşısındaki performansını analiz etmek için sıkça kullanılan araçlardır.

Grafik TradingView’den

TTKOM TTKOM (TÜRK TELEKOM) hissesini teknik olarak incelediğimizde, kısa vadeli teknik göstergelerine göre “Al” sinyali vermektedir. Hissede 1 günlük hareketli ortalamalarının güçlü bir “Al” sinyali verdiği görülmektedir.

Günlük fiyat değişiminde %0.808 oranında artış kaydedilmiştir. Osilatörlerin değerlendirilmesinde nötr bir görüntü bulunmaktadır. RSI (14) göstergesi 67.39 seviyesinde bulunmakta olup, hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Momentum (10) göstergesi ise 2.7 seviyesindedir ve bu da alım eğilimi göstermektedir.

Awesome Oscillator göstergesi 6.18 seviyesinde bulunmaktadır ve alım sinyali vermektedir. CCI (20) göstergesi ise -19.18 seviyesindedir ve bu da nötr bir görüntü sunmaktadır. Stokastik (14,3,3) göstergesinin %K değeri 81.48, %D değeri ise 82.44 olarak hesaplanmıştır ve bu da alım yönlü bir sinyal vermektedir.

Ayrıca, hissenin Ichimoku Bulutu (9,26,52,26) temel çizgisi seviyesi olan 35.10’un üzerinde bulunması da alım sinyali olarak yorumlanabilir. Pivot Noktaları Fibonacci (1 günlük) seviyesi 36.86 olarak belirlenmiştir.

Williams Yüzdelik Aralığı (14) göstergesi -19.18 seviyesinde bulunmaktadır, bu da aşırı satım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Temel göstergelere bakıldığında, hissenin son 12 aydaki temel EPS’si 44.56 TRY olarak belirlenmiştir. Net borç (çeyreklik) değeri ise 1 milyar 452 milyon USD olarak hesaplanmıştır.

Sonuç itibariyle, sınırsız emek teorisinin uygulanmasında tarım sektörünün ihmal edilmesi, kırsal kesimdeki yaşam standartlarını düşürebilir, şehirlerde nüfus artışını hızlandırabilir ve gıda güvenliği ile ekonomik istikrarı tehlikeye atabilir. Bu nedenle, tarımın sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi ve geliştirilmesi önemlidir. Şu anda şehirlerimiz yaşanamaz durumda. En azından yarım milyondan fazla olan her yer insan sağlığı için risk. Çünkü çoğu şehir dikey mimari ile sözde gelişmişlik göstermiş. Park yeri sıkıntısı, ses, ulaşım güçlüğü… Yeni kentsel dönüşümde sadece depreme karşı değil ve piyasalar için değil insanımız için yatay mimariye geçmeliyiz. 2 kattan fazlasına izin verilmemeli.

Okan Özdemir