TSLA: Tesla kayıp telafisi için ortam oluşmalı

TSLA: 6 aylık kayıp %30’a yaklaşıyor

Ortalamaların altına sarktıkça yükseliş ihtimali artan piyasa gördük. Belli bir konsolidasyon sonucu da yükseliş görüyoruz. Son 6 ayda da durum değişmedi ve yükseliş döngüsü bitince tekrar satışlar geldi. Reel kayıp da artmaya başladı. Tarihsel kazanç %1500 iken, son 5 yılda %940 prim yaptı. Bu yüksek beklentinin sindirilmesi zaman alabilir: dalgalı piyasa gelişimiyle de bu süreç tamamlanabilir.

Bu dalgalanma halini son 3 yıl kaybıyla başlamış görebiliriz: -%25. Buna karşılık da son 1 yıllık kazanç %67 oldu. Dolar bazlı bu gelişme 1-3-5 yıl kıyaslamasıyla zamana yayarak düşünürsek dalgalanma süreci başlamış görünüyor. Dönemsel değerlendirirsek:

 YIL Değişim (%) Başlangıçtan bugüne 15 misli kazandıran hissenin dalgalı seyri devam ediyor. Bazen çok kısa süreye aşırı dalgalı seyir sıkıştırılabiliyor: Son 6 ay performansı, son 1 ay performansına yakınken içinde ciddi dalgalanmalar barındırmaktadır. Bu sürecin devam etmesi beklenebilir.

Bu dalgalanmaları tanımlamak için ortalamalar arası gerilimlerin gelişimine bakmak yeterli olabilir. Sapma miktarlarının birikimsel hali sonu belirleyen ana faktördür.

Altı ay – bir ay geriliminin ardışık aylarda da görebiliyoruz ve sonraki adımı belirlemektedir:

2023 ekim ayında %20 kayıp görülürken, kasım ayında %20 kazanç görüldü ve bu yüksek dalgalanma sonraki adımları beslemektedir. Bu dalgalanma alışkanlığı tarihsel getirinin ortalamada düşüş göstereceği şekilde gelişebilir görünüyor. Benzer formasyonlarda bu sonucu görüyoruz.

2020 683
2021 60
2022 -67
2023 113
2024 -17
5 YIL 940
3 YIL -25
1 YIL 67
6 AY -27
3 AY -4
1 AY -18

Risk değerlendirmesi

– geçmiş ocak ayları performansı dalgalanmalarla dolu: çift basamaklı prim oynamaları görüyoruz

– şubat ayları son yıllarda çift basamaklı performans dalgalanması göstermeye başladı

– bu dalgalanmayı global enflasyon gelişimine de bağlayabiliriz

– özellikle satış yoğun bölgelerdeki gelişme etkisi yüksektir

– 2 aylık gelişimi 12 aylık gelişime oranlayarak çok da kısa vadeli olmayan gelişmeleri değerlendirebiliriz

– kümülatif olarak bu ortalamaların yakınsaması (aralarındaki farkın düşmesi) tepki yükselişini kuvvetlendirmiştir.