TSKB Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (21.10.2016)

TSKB Hisse Yorumu

Fiyat (TL): 1.38 

Hedef Fiyat (TL): 1.70 

Yükseliş Potansiyeli: 23%

Kur Riskine Karşı Güvenli Liman

 TSKB kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Banka kurumsal bankacılık tarafında, yabancı kaynaklardan sağladığı finansman ile Türkiye’deki altyapı ve enerji yatırımlarına uzun vadeli yabancı para ve yabancı paraya endeksli kaynak sağlamaktadır. Banka yabancı para bilançosu sayesinde limitli bir kur riskine maruz kalıyor.

 TSKB’nin 2Ç16 itibari ile öz sermaye getirisi %18,9 olarak gerçekleşirken, aynı dönemde sektörün öz sermaye getirisi ise %12,5 düzeyinde kalmıştır. TSKB farklı iş modeli sayesinde sektörün üstünde özsermaye getirisi elde edebilmektedir. Banka’nın net faiz marjı da %3,5 ile sektör ortalaması olan %3,4’ün hafif üzerinde seyretmektedir.

 TSKB’de perakende bankacılık bölümü olmadığı ve kurumsal bankacılık yaptığı için operasyonel giderleri diğer bankalara göre daha düşüktür. %15,8 olan gider-gelir rasyosu, sektör ortalaması olan %42,3’ün oldukça altındadır.

 TSKB ayrıca güçlü varlık kalitesi ile ön plana çıkmaktadır. Banka enerji, sağlık, özel sektör-kamu ortak projeleri gibi uzun vadeli yatırımlara kaynak sağladığı için sorunlu kredi oranı sektör ortalamasının oldukça altındadır. Donuk kredi rasyosu TSKB’de %0,3 iken sektör ortalaması %3,3 seviyesindedir.

 Banka %15,7 sermaye yeterliliği rasyosu ve %14,9 Tier-1 rasyosu ile, takip ettiğimiz bankalar arasında en iyi sermaye yeterliliği rasyolarına sahip olan bankalardan biri konumundadır.

 Banka’nın kredi portföyündeki en büyük pay %33’le elektrik üretim sektöründedir. Finans (%14) ve Elektrik/Gaz Dağıtım (%9) sektörleri onu takip etmektedir.

Şirket Profili

Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olan TSKB, 1950 yılında T.C. Merkez Bankası, Dünya Bankası desteği ve ticari bankaların ortaklığı ile kuruldu. Banka kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ortaklık Yapısı

Bankanın hakim ortağı %50,41 ile İş Bankası (ISCTR) olup, Vakıfbank (VAKBN) %8,41 hisse ile ikinci büyük ortaktır. Geriye kalan %41,21 hisse ise, fiili dolaşımda ve diğer ortaklardadır.

Finansal Görünüm / Tahminler

Bankanın Özsermaye getirisi ve net faiz marjı gibi karlılık rasyolarını baktığımızda, TSKB araştırma kapsamımızdaki diğer bankalar arasında yüksek özsermaye getirisi ile ön plana çıkıyor. Bankanın 2013’ten itibaren öz sermaye getirisi performansına baktığımızda, %17-%18 seviyelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki iki sene içinde beklentimiz, bankanın bu performansını sürdürmesidir. Net faiz marjına baktığımızda %4.5 seviyelerinden, %3.5’e doğru bir gerileme olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki iki sene bankanın net faiz marjının bir miktar artarak %3.7 seviyelerine oturmasını bekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!