TSKB 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (9.02.2023)

“TSKB’nin 4Ç2022’deki Net Dönem Karı 1,4 Milyar TL ile Beklentilere Yakın Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 3,65 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 5,58TL

TSKB’nin 4Ç2022’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25,7 oranında artarak 1.411mn TL’ye yükselmiştir. Bizim kar beklentimiz 1.407mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 1.402mn TL idi.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında TSKB’nin 2022 yılındaki net dönem karı 4.055mn TL olmuştur. Banka 2021 yılında 1.089mn TL net kar açıklamıştı.

Çeyreksel bazda; net faiz gelirleri %8 oranında artarak 4Ç2022’de 2.070mn TL’ye yükselmiştir. TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelir 174mn TL artarak 1.095,5mn TL’ye çıkmıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %6,4 oranında artarak 39mn TL’ye yükselmiştir. Bununla birlikte operasyonel giderlerin %19,3 oranında düşerek 126,5mn TL’ye gerilemesi ve iştirak gelirlerinin 644,7mn TL’ye (önceki çeyrek 114,5mn TL) çıkması net dönem karını destekleyen diğer kalemler olmuştur. Öte yandan, ticari karın 328,7mn TL’den 5,1mn TL’ye gerilemesi ve karşılık giderlerin %10,1 artarak 913mn TL’ye çıkması karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Banka bu çeyrekte 180mn TL serbest karşılık ayırmıştır. Böylece toplam serbest karşılık 900mn TL’ye yükselmiştir. Banka’nın ortalama özsermaye karlılığı çeyreksel bazda yatay kalarak %50,4 olurken, aktif karlılık 70 baz puan artarak %5’e yükselmiştir. Banka’nın takipteki kredi oranı ise 21 baz puan azalmış ve %2,91 olarak gerçekleşmiştir.

TSKB 2023 beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre; kurdan arındırılırmış kredi büyüme beklentisi yaklaşık %5 civarındadır. Net faiz marjı (YP pozisyon gelirleri hariç) beklentisi %5’ten büyük iken, özsermaye karlılığı beklentisi %35 civarındadır. Faaliyet giderleri artış öngörüsü yaklaşık %90 olan Banka’nın, gider/gelir tahmini %13’ten küçüktür. Diğer yandan, sermaye yeterlilik oranı öngörüsü yaklaşık %17 iken, takipteki krediler beklentisi %2,5 civarındadır.

TSKB’nin hedef hisse fiyatını, özellikle risksiz faiz oranını %21’den %17,50’ye düşürmemizle birlikte tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ve piyasa çarpanındaki güncellemeye bağlı olarak 3,75TL’den 5,58TL’ye yükseltiyoruz. TSKB hisseleri güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %34,6 oranında iskontolu işlem görmektedir.  Bu nedenle, TSKB için daha önceki “EKLE” önerimizi “AL” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım