TSKB 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (3.11.2022)

“TSKB’nin 3Ç2022’deki Net Dönem Karı 1,12milarTL ile Beklentilerin Biraz Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 3,12 TL

Hedef Hisse Fiyatı : 3,75TL

TSKB’nin 3Ç2022’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %22,7 oranında artarak 1.123mn TL’ye yükselmiştir. Bizim kar beklentimiz 1.070mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 1.065mn TL idi.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında TSKB’nin 2022 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı yıllık %241,5 oranında artarak 2.644mn TL’ye yükselmiştir.

Net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %27 oranında artarak 3Ç2022’de 1.916mn TL’ye yükselirken, Banka’nın TÜFE endeksli tahvillerden elde ettiği gelir (Ekim – Ekim TÜFE varsayımı %66,5’ten %80,8’e revize edilmiştir)269mn TL artarak 922mn TL’ye çıkmıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %28,4 oranında azalarak 36,7mn TL’ye düşmüştür. Öte yandan, ticari karın %77 oranında artarak 328,7mn TL’ye çıkması karı desteklerken, karşılık ve operasyonel giderlerin sırasıyla %24,3 ve %38,3 oranında artarak 829,3mn TL ve 156,7mn TL’ye yükselmesi karın daha yüksek gelmesini engellemiştir.

TSKB’nin ortalama özsermaye karlılığı çeyreksel bazda 400baz puan artarak %50,6 çıkarken (yıllıklandırılmış %43,2), aktif karlılık %4,3 olmuştur. Banka’nın yıl sonu özsermaye karlılık beklentisi %40’dan büyüktür. Banka’nın TÜFE endeksliler etkisi hariç güçlü marj genişlemesi de devam etmiştir. Diğer yandan, Banka’nın BDDK geçici önlemleri dahil sermaye yeterlilik rasyosu net karın önemli desteğiyle %19,91’a ulaşmıştır. Banka’nın takipteki kredi oranı ise 24 baz puan azalmış ve %3,12 olarak gerçekleşmiştir. Karşılık oranı da %81,1’e kadar çıkarken, kur etkisi hariç net kredi risk maliyeti 189 baz puandır. Banka’nın yıl sonu takipteki kredi oranı beklentisi de %3,1’dir.

TSKB’nin hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar ile piyasa çarpanında yaptığımız güncellemeye bağlı olarak 2,96TL’den 3,75TL’ye çıkartıyoruz. TSKB hisseleri güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %16,9 oranında iskontolu işlem görmektedir.  Bu nedenle, TSKB için daha önceki “EKLE” önerimizi değiştirmiyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım