TSKB 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (04.02.2020)

TSKB; 4Ç19 Finansalları Değerlendirmesi – AL olan önerimizi ve 2.00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY1.36
Hedef Fiyat/Hisse TRY2.00
Getiri Potansiyeli 47%

 TSKB 4Ç19 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Bankanın net kar rakamı 171 milyon TL ile bir önceki döneme göre %14.0 artarken geçen yılın aynı dönemine göre is yatay kaldı. Dönemsel özsermaye karlılığı %12.9 seviyesinde gerçekleşti.

 Bankanın karı 171 milyon TL’lik ortalama piyasa beklentisi ve bizim 168 milyon TL’lik beklentilerimize paralel olarak gerçekleşti.

 Bankanın 2019 yılı net kar rakamı ise yıllık %6 artışla 702 milyon TL’ye ulaşırken yıllık özsermaye karlılığı ise %13.9 seviyesinde gerçekleşti.

 Banka yönetimi 2020 beklentilerini de eşzamanlı olarak paylaştı. Detayları aşağıda görebilirsiniz.

 TSKB’nin yönetimi 2020 yılında kurdan arındırılmış yıllık %3-5 aralığında kredi büyümesi öngörmektedir. Bu rakam beklentilerimiz dahilinde olup büyümenin daha ziyade yılın ikinci yarısında yatırım kredilerine talebin canlanması ile olabileceğini düşünüyoruz.

 Komisyon gelirlerindeki artışın yıllık en az %50 seviyesinde olması bekleniyor. Bu da bizim %40’lık tahminimize göre daha yüksek olmakla birlikte komisyon gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı düşük olduğu için belirigin bir farklılığa işaret etmemektedir. Banka yönetimi danışmanlık ve yatırım bankacılığı gelirlerinin 2020 yılında komisyon gelirlerini desteklemesini beklemektedir.

 Banka yönetimi bizim %19’luk beklentimize paralel olarak operasyonel giderlerdeki artışı %20’nin altında öngörmektedir. Bilgi teknolojileri ve uluslararası yatırımların yüksek maliyet artışının ana kaynakları olması öngörülmektedir.

 Takipteki kredi oranı %3.4’lük tahminimize paralel bir şekilde %3.5 seviyesinin altında kalması bekleniyor.

 2019 tüm yılda 1226 baz puna olarak gerçekleşen kredi risk maliyeti ise 2020 yılında 100 baz puanın altında beklenmekte. Biz kredi risk maliyeti oranında ~ 10 baz puan gibi sınırlı düşüş beklediğimiz için banka yönetimine göre daha temkinliyiz.

 Son olarak, banka 2019’da %4.2 olarak gerçekleşen net faiz marjını %4.0 civarında bekliyor. Biz net faiz marjında ~10 baz puan kadar bir düşüş öngördüğümüz için banka yönetimine göre biraz daha iyimseriz. Fonlama kaynakları ağırılıklı olarak yurtdışından olan TSKB’nin küresel olarak düşük seyreden faiz ortamından faydalanmasını bekliyoruz.

 Hisse için 2.00 TL olan hedef fiyatımızı ve AL olan önerimizi koruyoruz. Güçlü sermaye oranları, 220 milyon TL’lik ihtiyati karşılık tamponu, geniş likiditsie ve düşük kaldıraç oranı (7.4x) TSKB’nin en önemli olumlu özellikleri olarak sıralanabilir. TSKB sağlam ve istikrarlı operasyonel performansına rağmen halen ucuz seviyelerde işlem görüyor. TSKB’nin 2020 tahmini F/K ve F/DD çarpanları sırası ile 4.12x ve 0.58x’dir. Bankanın en zayıf noktası Grup 3 (takipteki krediler) için ayırmış olduğu düşük %32.1’lik karşılık oranıdır. Bu oranın 2020’de kademeli olarak toparlanıp %55’e yakınsamasını ve daha sonra da 2021’de %75’e yaklaşmasını bekliyoruz. Bu nedenle de kar tahmini modelimizde finansal yapıdaki güçlenmeyi dikkate alıyoruz. TSKB 2020 yılında büyüme hedefine ulaşmak için yeterli sermayeye (SYR: %17.8 ve Çekirdek SYR Oranı: %12.4) ve likiditeye sahiptir. Bu nedenle TSKB için AL olan önerimizi ve hisse başına 2.00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.