Trakya Cam 2016 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (16.08.2016)

TRKCM– 2Ç 2016

Öneri: EKLE

Hedef Fiyat: 2,94 TL

Net kâr, hem bizim tahminimiz hem de piyasa beklentisi ile aynı gerçekleşti. Trakya Cam, 2016 yılının ikinci çeyreğinde bizim ve ortalama piyasa beklentisi olan 322 milyon TL’ye paralel güçlü net kar artışı kaydetti (2015 yılının ikinci çeyreğinde 28 milyon TL net kar elde etmişti). Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altında yer alan, tek seferlik 284 milyon TL’lik Soda Sanayii pay satışlarından (67.2 milyon hisse) gelen katkı net kardaki artışta etkili oldu. 2016 yılının ikinci çeyreğinde net finansman giderlerindeki yükselişe rağmen, Bulgaristan faaliyetlerinin tam konsolidasyonu sayesinde görülen olumlu ciro performansı da net karı destekledi.

Avrupa’ya olan satışlarda ilk çeyrekte görülen iyileşme bu çeyrekte de devam etti. Net satış gelirleri yıllık bazda %38 artışla, ortalama piyasa beklentisi olan 717 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 720 milyon TL’ye yakın olarak 723 milyon TL’ye yükseldi. Ciro dağılımına baktığımızda, temel cam segmentinin yıllık bazda %44 artışla 465 milyon TL’ye, otomotiv camları segmentinin ise %38,7 artışla 323 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Yurt içi satışlarının yıllık bazda %10, Avrupa’ya olan satışlarının ise %164 gibi önemli oranda arttığını izliyoruz. Maliyet tarafında kaydedilen büyümenin ciro artışının altında kalması ise brüt karlılıktaki iyileşmeyi beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Brüt kar, yıllık bazda %58,8 artışla 212 milyon TL’ye yükselirken, brüt kar marjı yıllık bazda 3,9 puan artışla %29,3 seviyesine yükseldi.

FAVÖK, 119 milyon TL ile ortalama piyasa beklentisinin hafif altında bizim beklentimiz ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK, ortalama piyasa beklentisinin %4 altında, bizim beklentimiz olan 120 milyon TL’ye yakın yıllık bazda %65 artışla 119 milyon TL gerçekleşti (2Ç15’te 73 milyon TL FAVÖK). FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,7 puanlık artışla %16,5 seviyesine yükseldi. Trakya Cam hissesinin yılbaşından bu yana BIST100 endeksine göre relatifte %51 pozitif ayrıştığını görüyoruz. İkinci çeyrek sonuçlarını “olumlu” olarak değerlendiriyor, ancak endekse göre güçlü relatif performansı nedeniyle pozitif etkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Trakya Cam için, 2,94 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “EKLE” tavsiyemizi koruyor, Bulgaristan’ın konsolidasyonuyla gelen pozitif etkinin önümüzdeki dönemde de baz etkisiyle devam edeceğini öngörüyoruz.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!