Torunlar GYO 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (13.05.2019)

Torunlar GYO (TRGYO) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentinin üzerinde net zarar (-)

Kısa Vadeli Öneri: Endeks Üzeri Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 2,08
Hedef Fiyat (TL) 2,35
Uzun Vadeli Öneri AL

Torunlar GYO 1Ç19’da 144 mn TL net zarar (1Ç18: 150 mn TL net kar) açıklamış, açıklanan net zarar ise hem bizim 108 mn TL’lik net zarar hem de Research Turkey ortalama net zarar beklentisi olan 45 mn TL’yi aşmıştır. 1Ç19’da TL’deki değer kaybına bağlı artan finansman giderleri nedeniyle net zarar oluştuğu görülmektedir. Şirket’in 1Ç19’da operasyonel sonuçları ise hem bizim hem de piyasa beklentilerinin altında kalmıştır. Proje teslimatlarındaki gelirlerin azalması nedeniyle Şirket’in 1Ç19’da net satış gelirleri çeyreksel bazda %28,0 oranında gerilemiştir. 1Ç19’da net zararın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz. Torunlar GYO için 2,35 TL hedef fiyatımızı ve kısa vadede “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadede “AL” önerimizi koruyoruz.

• İlk çeyrekte beklentileri aşan net zarar görüyoruz – Torunlar GYO 1Ç19 için beklentimizin %33,9, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %221 üzerinde 144 mn TL net zarar açıkladı. 4Ç18’de 1,7 mlr TL’lik gayrimenkul değerleme farkı geliri kaydedilmesi sonucunda şirket 2,3 mlr TL net kar açıklamıştı. 1Ç19’da TL’de yaşanan değer kaybının etkisiyle artan finansman giderleri, şirketin beklentilerin ötesinde bir net zarar açıklamasının ana etkeni olmuştur.

• Azalan proje teslimatları nedeniyle satış gelirlerinde yıllık bazda %70 gerileme gerçekleşti – Şirketin 1Ç19’da satış gelirleri, 311 mn TL’lik beklentimizin %34 altında, 284 mn TL’lik Research Turkey ortalama net satış geliri beklentisinin ise %28 altında, 205 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, azalan proje teslimatları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre %28,0, yıllık bazda %70,0 düşüş göstermiştir. Gelirlerin kırılımına göre, 4Ç18’de 101 mn TL düzeyinde olan proje teslimatlarından elde edilen gelir (5. Levent ve Torun Center) 1Ç19’da 29 mn TL’ye gerilerken, ortak alan dahil kira geliri bir önceki göre %2,5 oranında azalarak 176 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

• Kira gelirlerinin, toplam gelirler içindeki payının artması operasyonel marjlara pozitif yansıdı – Torunlar GYO’nun FAVÖK’ü 1Ç19’da çeyreksel bazda %3,4 artış, yıllık bazda %58,9 düşüş göstererek 137 mn TL gerçekleşmiş, 149 mn TL’lik beklentimizin %8,3 altında, 175 mn TL’lik Research Turkey ortalama FAVÖK beklentisinin %22 altında seyretmiştir. Kira gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının artmasına bağlı olarak, Şirket 1Ç19’da FAVÖK marjını arttırmıştır. 4Ç18’de %46,5, 1Ç18’de %49,3 olan şirketin FAVÖK marjı 1Ç19’da %66,6 düzeyine çıkmıştır.

• Net borcu 4,2 mlr TL seviyesine yükseldi – Torunlar GYO’nun 2018 sonunda 4,0 mlr TL olan net borç pozisyonu 1Ç19’da 4,2 mlr TL’ye yükseldi. 1Ç19’da Şirket’in net aktif değeri ise 2018 sonuna göre %1,9 oranında azalarak 7,5 mlr TL’ye geriledi. Bu da son hisse kapanış fiyatına göre %72 iskontoya işaret etmektedir.

• Hisse başına 2,35 TL fiyat hedefimizi sürdürüyoruz – Torunlar GYO için 2019 yılsonu net satış (1,2 mlr TL), FAVÖK (740 mn TL) ve net kar (474 mn TL) tahminlerimizi koruyoruz. Şirket hisseleri son 1 aylık dönemde endeksine göre %1,8 pozitif ayrışmıştır. Torunlar GYO için 2,35 TL hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.