Torunlar GYO 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (20.03.2018)

Torunlar GYO 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

“Kira Gelirleri Nakit Akışını Desteklemeye Devam Ediyor…”

Öneri : “EKLE”
Hedef Hisse Fiyatı : 3,65TL

Torunlar GYO’nun 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 340,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde ise ana ortaklık net dönem karı 856,7mn TL idi. Şirket’in 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre karının düşük seviyede gerçekleşmesi, önemli ölçüde yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından kaynaklanmıştır.

Şirket’in kira gelirleri 4Ç2017’de 110,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24 oranında artış göstermiştir. Konut satışları ise yine bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 172mn TL artış göstererek 217,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da 4Ç2017’de 193mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 oranında artış gösterirken, FAVÖK 178,3mn olmuş ve yine bir önceki çeyreğin aynı dönemine göre %153,7 oranında artış kaydetmiştir. Şirket’in brüt kar ve FAVÖK marjı sırasıyla %55,2 ve %51 oranında gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket’in 158,9mn EUR, 527,7mn USD net yabancı para açık pozisyonu bulunması ve kurlardaki yükseliş, bu çeyrekte 176,4mn TL net kur farkı gideri kaydedilmesine neden olmuştur. Yeniden değerlemeden 4Ç2016’da 1.192mn TL gelir kaydedilirken, 4Ç2017’de ise 374mn TL gelir kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da dönem net karı görece düşük gerçekleşmiştir.

Son çeyrek net dönem karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık karı 455,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ana ortaklık net dönem karı 1.172,4mn TL idi.

Torunlar GYO hisse senetleri 19.03.2018 tarihi itibariyle 0,47x PD/DD ile işlem görmektedir. Gayrimenkul sektörünün ortalama PD/DD’si 0,64x seviyesindedir. Torunlar GYO’nun son bir yıllık ortalama PD/DD ise 0,48x seviyesindedir

Torunlar GYO’nun tahmini değerini, 2017 yılı gerçekleşmelerin ardından beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 2.724mn TL’den 3.650mn TL’ye yükseltiyoruz. Torunlar GYO hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre %18,4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önceki “TUT” önerimizi “EKLE” olarak değiştiriyor ve hedef hisse fiyatını da 3,65TL olarak güncelliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.