Tofaş Oto 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (15.02.2024)

Başarılı yurt içi operasyonlarla 2023’te güçlü net kar…

“AL”
Hedef Fiyat: 387,00 TL
Önceki Hedef Fiyat: 337,90 TL
Getiri Potansiyeli: %54,8

Tofaş, enflasyon muhasebesi (TMS-29 etkisi) uygulanmış finansallarına göre 2023 yılını yıllık %60,9’luk artışla 15.083mn TL net kâr elde ederek kapatmıştır (2022: 9.374mn TL). Yurt içi satış adetlerindeki kuvvetli seyre paralel önemli ölçüde artış gösteren yurt içi satış gelirleri, güçlü faaliyet karlılığı ve yüksek net finansman gelirlerinin de desteğiyle Şirket, 2023’te 15.083mn TL net kar rakamı açıklamıştır. TMS-29 etkisinden kaynaklı parasal kazanç/kayıp kaleminden 2.282mn TL’lik negatif etki karlılık üzerinde baskı oluşturan unsur olmuştur.

Satış gelirleri açısından Şirket, 2022’ye göre TMS-29 etkisi dâhil yıllık %2,9’lük artışla 127.601mn TL net satış geliri elde etmiştir (2022: 124.019mn TL). Şirket, 12A23’te Doblo üretiminin sonra ermesi nedeniyle ihracat adetlerindeki daralmadan kaynaklı (12A23: 60.494 adet, 12A22: 121.485 adet, yıllık -%50) TMS-29 etkisi dâhil yıllık %55,6’lık düşüşle 25.125mn TL’lik ihracat satış geliri elde etmiştir (12A22: 56.581mn TL). Yurt içi satış gelirleri ise iyileşen tedarik koşulları ve artan talep etkisiyle toparlanan iç pazar adetleri (12A23: 200.793 adet, 12A22: 148.797 adet, yıllık +%35,0) ve fiyatlama disiplinleri sayesinde yıllık %51,4’lük artış göstererek 12A23’te 97.508mn TL’ye yükselmiştir (12A22: 64.405mn TL).

Brüt kar marjı, TMS-29 etkisi dâhil 12A22’deki %12,9 seviyesinden 12A23’teki %18,1 seviyesine yükselmiştir. FAVÖK rakamı TMS-29 etkisi dâhil yıllık %8,6’lık artış göstererek 19.623mn TL olarak gerçekleşmiştir (12A22: 18.064mn TL). FAVÖK marjı ise yıllık 0,8 y.p. artarak 2022’deki %14,6’dan 2023’teki %15,4’e yükselmiştir.

TMS-29 etkileri hariç Tofaş, 2023 yılının son çeyreğinde Research Turkey anketinin ortalama piyasa beklentisi olan 5.500mn TL ve bizim beklentimiz 5.384mn TL’nin üzerinde, 7.744mn TL net kâr açıkladı (4Ç22: 3.498mn TL). Satış gelirleri açısından Şirket, 4Ç22’ye göre yıllık %45,4’lük artışla 34.132mn TL net satış geliri (Şeker Yatırım: 34.709mn TL, RT Piyasa Ort.: 35.561mn TL) elde etmiştir (4Ç22: 23.474mn TL). FAVÖK rakamı ise yıllık %42,6’lık artış göstererek 6.099mn TL olarak gerçekleşmiştir (Şeker Yatırım: 5.320mn TL, Piyasa Ort.: 5.518mn TL).

FY2024 yılı beklentileri: Tofaş, 2024 beklentilerini de duyurmuştur. Buna göre Şirket, 2024’te yurtiçi perakende pazarının 800-1.000bin adet bandında olmasını, Tofaş markalı yurt içi araç satışının ise 160- 180bin adet seviyesinde olmasını beklemektedir. Şirket, 2024 ihracat beklentisini ise 60-70bin adet olarak beklemektedir. Şirket’in 2024 yılı yatırım harcaması hedefi ise Stellantis – Türkiye satın alma sürecinin tamamlanmasına bağlı olup 200mn EUR seviyesindedir. Toplam üretim adetini ise Şirket 180-210bin adet arasında gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket, 2024 yılı için %10’un üzerinde vergi öncesi kar marjı elde etmeyi beklemektedir.

Şirket’in al ya da öde anlaşmaları ile korunan finansal yapısını ve FCA’nın yarattığı marka gücünün etkisini olumlu buluyoruz. Tofaş’ın Stellantis ile imzaladığı iş sözleşmesiyle birlikte Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye’de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasının & 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni K0 modelin hafif ticari araç ve Combi versiyonlarının Türkiye’de üretim ve satış hakkının Tofaş’a verilmesinin Şirket payları üzerinde orta-uzun vadede yukarı yönlü risk oluşturacağını düşünüyoruz. 2023 sonuçları ile birlikte Şirket için 337,90 TL olan hedef pay fiyatımızı “387,00 TL’ye” yükseltiyor ve hedef fiyatımızın sunduğu %55’lik getiri potansiyeli nedeniyle “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım