Tofaş Oto 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (23.02.2024)

4Ç23 Finansal Analiz

TMS-29 (Enflasyon muhasebesi) raporlaması kapsamında, Şirket’in 2023 yılı net kârı önceki yıla kıyasla %61 artarak 15,08mlr TL’ye yükseldi. Hâsılat da %3’lük artışla 127,6mlr TL’ye ulaştı. Hâsılat artışında 64,4mlr TL’den 97,51mlr TL’ye yükselen yurt içi satışlar etkili olmuştur. İhracat gelirleri ise 56,58mlr TL’den 25,12mlr TL’ye gerilemiştir.

Doblo üretiminin bitmesi operasyonel performansı olumsuz etkilemiştir

Şirket’in üretim adedi 2022’de 263 bin iken 2023’te 239 bine, satılan araç sayısı 263 binden 237 bine gerilemiştir. Şirket’in ithal ettiği araç sayısının 25 bine ve ithal araç satışının 23 bine sert yükselmesi dikkat çekmektedir. Doblo üretiminin 2022 sonu itibarıyla sona ermesi yurt içi satış ve ihracat rakamlarına olumsuz etki etmiştir.

Net kârın önemli bir kısmı finansman gelirinden kaynaklanmaktadır

2022 yılında 108,96mlr TL olan maliyetler 2023 yılında 105,11mlr TL’ye gerilemiştir. Bu gelişme operasyonel görünüme pozitif yansımıştır. Şirket’in esas faaliyet kârı (EFK) 2023’te %51 artarak 14,01mlr TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca 2023’te 6,48mlr TL’lik net finansman geliri elde edilmesi net kârı desteklemiştir. 2022’de 765,5mn TL’lik net finansman gideri gerçekleşmişti.

TMS-29 etkisindeki karşılaştırmalı tablolar marjlarda artışı işaret etmektedir

2023/12 döneminde kâr marjları iyileşmiştir; net kâr marjı 4,2 puan artışla %11,8’e, EFK marjı 3,5 puan artışla %11’e ve FAVÖK marjı 0,8 puan artışla %15,4’e çıkmıştır. TMS-29 etkisi hariç tutulduğunda, Şirket’in 2023 yılı net kârının önceki yıla kıyasla %136 artarak 20,21mlr TL’ye yükseldiği görülmektedir. Hâsılat da %57’lik artışla 102,9mlr TL olmuştur. FAVÖK’ün de hâsılata benzer oranda artarak 18,1mlr TL’ye yükselmesi olumlu bir görünüm sergilemektedir. Ayrıca, kâr marjlarında artış gözlemlenmektedir; net kâr marjı 6,6 puan artışla %19,60’a ve FAVÖK marjı 0,4 puan artışla %17,60’a çıkmıştır.

TMS-29 etkisi hariç net çeyreklik görünüm…

Şirket’in yatırımcı ilişkileri sunumunda yayımladığı TMS-29 etkisi hariç özet finansallara göre Şirket’in 4Ç22’de 3,5mlr TL olan net kârının 4Ç23’te 7,74mlr TL’ye ulaştığı görülmektedir. Hâsılat ise 23,47mlr TL’den 34,1mlr TL’ye yükselmiştir. Böylece, 4Ç22’de %14,9 olan net kâr marjı 4Ç23’te %22,7 değerini almıştır.

Buradan hareketle hem TMS-29 etkisinin var olduğu hem de olmadığı finansalların Şirket’in marjlarında iyileşme olduğunu işaret ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte TMS-29 etkisindeki finansallara göre Şirket’in net satışlarının yatay seyretmesi ve kâr marjlarındaki artışın TMS-29 hariç hesaplanan marjlardaki artışa göre daha sınırlı kalması dikkat çekmektedir. 2023/12 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul