Tofaş Oto 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (14.02.2024)

TOASO Finansal Değerlendirme Raporu

Son Kapanış Fiyatı (TL) : 249.00
Hedef Fiyat (TL) : 380.00
Tavsiye : AL
Potansiyel Getiri (%) : 52.61

Türkiye otomotiv endüstrisinden yüzde 16 oranında alan TOFAŞ’ın, 2023/12 aylık finansallarını incelediğimizde;

 Şirketin ‘Hasılat’ı, senelik bazda sadece yüzde 2,9 oranında artış kaydederken, bu oldukça sınırlı artışta; iç pazardaki yüzde 35’lik adetsel yükselişe karşın, şirketin Doblo üretim sözleşmesinin sona ermesi ortaya çıkan düşüşün(yaklaşık yüzde 50) etkisi olmuştur.

Satışların maliyetinde(SMM) görülen oranındaki azalış sonrasında; şirketin ‘Brüt Kâr’ındaki artış oranı ise yüzde 44,7 olmuştur. Şirketin ‘Faaliyet Giderleri’ yüzde 43,2 oranında artış gösterirken; ‘Esas Faaliyet Kârı’ndaki artış oranı yüzde 51,4, ‘FAVÖK’ rakamındaki artış oranı ise yüzde 8,6 civarında olmuştur.

 Önceki yılın aynı döneminde(2022/12) vade ve kur farkı kaynaklı olarak 1,57 Milyar TL ‘Diğer Esas Faaliyet Gideri’ kaydeden şirket, cari dönemde de aynı Milyar TL gider yazmıştır. ‘Yatırım Faaliyet Gelirleri’ 6,5 Milyon TL civarında sınırlı artış kaydederken, önceki yılın aynı döneminde yüksek ‘Kambiyo öncülüğünde ortaya çıkan 765,5 Milyon TL’lik ‘Net Finansman Gideri’ne karşın; cari dönemde ‘Kambiyo ve Faiz Gelirleri’ kaynaklı 6,5 Milyar TL civarında ‘Net Finansman Geliri’ yazılması oranda net kârı pozitif yönde etkilemiştir.

 Önceki yılın aynı döneminde 1,4 Milyar TL tutarında olan ‘Vergi Giderleri’ kaleminin, cari dönemde 3,2 Milyar TL’ye yükselmiş olması ise; ‘Dönem Net Kârı’nı baskılayan en önemli unsur olmuştur. Finansman ve Vergi Giderlerinde ortaya çıkan bu yüksek oynaklık sonrasında; şirketin ‘Dönem Net Kârı’ yüzde 61 civarında artış kaydetmiştir.

 Şirketin, ‘Vergi Öncesi Kâr Marjı’nın yüzde 10’dan büyük olmasını öngördüğü 2024 yılına ilişkin operasyonel beklentilerine göz attığımızda; Yurt İçi Hafif Araç Pazarının 800 Bin ile 1 Milyon adet arasında olması beklenirken, TOFAŞ’ın pazardan alacağı satış adedi payının 160 Bin ile 180 Bin arasında olması öngörülmekte. 2024 yılında 180 Bin ile 210 Bin arasında üretim yapılmasını tahmin eden şirket, ‘’Stellantis Türkiye’’ paylarına ilişkin satın alma sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak 200 Milyon Euro’luk yatırım öngörmekte.

 Şirketin hisseleri için, 12 aylık periyodu kapsayan fiyat hedefimizi; daha önce model portföyümüzde belirttiğimiz 352,00 TL’den 380,00 TL’ye revize ediyoruz ve ‘’AL’’ tavsiyemizi koruyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım