Tofaş Oto 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (3.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 150,70
Hedef Fiyat(TL/hisse) 181,89
Potansiyel Getiri %21

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %46,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %132,9 artışla 23.5 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %120,8 artışla 65.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %59,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 56,6 artışla 4.3 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %94,5 artışla 11.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 148 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 888 baz puan düşüşle %18,2 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 233 baz puan düşüşle %17,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %69,89 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %187,4 artışla 3.5 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %160,9 artışla 8.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %512,7 artışla 5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç22’de 23.474 mn TL satış geliri (kons: 22.742 mn TL-Gedik: 22.742 mn TL), 4.278 mn TL FAVÖK (kons: 3.609 mn TL-Gedik: 3.561 mn TL) ve 3.498 mn TL net kar (kons: 2.724 mn TL-Gedik: 2.814 mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %173 artışla 13,0 milyar TL olmuştur. ODD verilerine göre, 4Ç22’de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi yıllık %55 artış kaydederek 51 bin adet olurken, iç pazar %47 genişlemiştir. Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adetleri sırasıyla %111 artış ve %1 artışla 34 bin ile 17 bin adet olmuştur. İhracat gelirleri yıllık %94 artışla 10,0 milyar TL olmuştur. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeti sırasıyla %4, %21 ve %14 artış kaydederek 12 bin adet, 22 bin adet ve 34 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 4Ç22’de toplam satış hacmi yıllık %36 artışla 85 bin adet olurken, ihracat hacimlerinin toplam içerisindeki payı ise % 48’den %40’a gerilemiştir. İhracat gelirlerinin toplam içerisindeki payı ise %49’dan %41’e düşmüştür. Satış hacmi, fiyatlama ve kurdaki artış sonrası FAVÖK yükseliş kaydetmiştir. Bu çeyrekte yazılan 378 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kara katkı sağlamıştır. Yeni üretim yetkisi de dahil olmak üzere yeni projelere ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Yurtiçi hafif araç pazarı 775-825 bin adet (2022G: 783 bin adet), Tofaş yurtiçi pazar satışları 155-165 bin adet (2022G: 150 bin adet), ihracat adetleri 70- 80 bin adet (2022G: 121 bin adet), toplam satış adetleri 225-245 bin adet (2022G: 271 bin adet), yatırımlar 100 milyon euro (2022G: 46 mn euro) ve vergi öncesi net kar marjı >%12 (2022G: >%10) olarak öngörülmektedir. Hisse son 12 aylık verilere göre 6,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansallar beklentilerin hafif üzerindedir. 2021 Ocak ayında kurulan Stellantis’in Tofaş ile ilgili hala net bir iş planının olmayışı, karar alma sürecinde sıkıntılar olduğuna işaret etmekte olup, bu durum hisse fiyatlarına bir miktar olumsuz yansıyabilir.

Kaynak: Gedik Yatırım