TOFAŞ 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (21.02.2024)

“TOFAŞ 2023 Yılını 15,1 Milyar TL Net Dönem Karı (TMS 29 Etkisi Dahil) ile tamamladı…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 261,75 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 435,00 TL

TOFAŞ’ın 2023 dördüncü çeyrek net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 7.744mn TL ile 4Ç2022’ye göre %121,4 artış kaydetmiştir. 4. çeyrek karıyla birlikte TOFAŞ’ın 2023 yılı net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 20.210mn TL’ye ulaşmıştır. TMS etkisi dahil 2023 yılı net dönem karı 15.083mn TL seviyesindedir. 2022 net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 8.562mn TL seviyesindeydi. TMS etkisi dahil 2022 yılı net dönem karı 9.374mn TL olarak açıklanmıştır.

Şirketin satış gelirleri (TMS 29 etkisi hariç) 4Ç2023’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,4 oranında artmış ve 34.132mn TL olmuştur. Cironun %81’ini oluşturan yurtiçi satışlar yıldan yıla %101 oranında artış kaydederken, ihracattan elde edilen gelir 2022’ye göre %33 gerilemiştir.

TOFAŞ’ın 4Ç2023 FAVÖK’ü ise %42,6 artışla 6.099mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı 0,4 puan azalışla %17,9 seviyesine gerilemiştir. Vergi öncesi net kar 7.530mn TL ile geçen senenin %113,6 üzerinde gerçekleşmiştir. VÖK marjı 7 puan artmış ve %22,1 olarak hesaplanmıştır.

Şirket 2024 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre, yurtiçi satış beklentisi 160-180bin adet (2023:199,9bin) seviyesindedir. 2023’te 60,5bin adet olan ihracatın ise 2024’te 60-70bin adete aralığında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Yurtiçi satışlardaki düşüş öngörüsüyle üretim beklentisi de 2023’deki 239,4bin adetten 180-210bin adet aralığında tahmin edilmektedir.

2023’te 48,6mn EUR düzeyinde olan yatırım harcamalarının 2024 yılında 200mn EUR’ya yükselmesi beklenmektedir. 2024 tahmini yatırım miktarı Stellantis-Türkiye satın alma sürecinin tamamlanmasına bağlı olup, süreçteki gelişmeler yatırım miktarının değişmesine sebep olabilecektir. Son olarak, şirketin VÖK marjı beklentisi %10’un üzeri olarak açıklanmıştır (2023: %14,4)

TOFAŞ’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 410,00TL’den 435,00TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım