TOFAŞ 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (3.11.2022)

“TOFAŞ’ın 2022 Yılı Üçüncü Çeyrek Net Dönem Karı 2.059mn TL İle Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 99,60 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 132,60 TL

TOFAŞ’ın 2022 3.çeyrek net dönem karı 2.059mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.819mn TL’nin hem de 1.830mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada marjların beklentimizden iyi gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin 3Ç2021’deki net dönem karı 581mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 3Ç2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %186,4 oranında artmış ve 16.022mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti de %178,8 oranında yükselmiş ve 13.109mn TL’yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki net kar 78mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %33,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %214,7 oranında artarak 2.991mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1,7 puan artışla %18,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu performansta artan girdi maliyetlerine rağmen güçlü iç piyasa performansı ve korunaklı ihracat kontratları güçlü sonuçlarda temel rol oynamıştır.

Aynı dönemde operasyonel giderler %147,3 oranında artmış ve 669mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 3Ç2022’de net 89mn TL net gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 2.233mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2021’de 760mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 0,4 puan iyileşmeyle %13,9 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 3Ç2022 FAVÖK’ü ise %175 artışla 2.682mn TL’yi göstermiştir (Piyasa beklentisi: 2.482mn TL).  FAVÖK marjı da 0,7 puan azalışla %16,7 seviyesine gerilemiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 13mn TL’yi göstermiştir.

Net finansman giderleri 3Ç2022’de 339mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2021’de net finansman giderleri 169mn TL idi. 151mn TL’lik vergi geliri sonrasında 3Ç2022 net dönem karı da 2.059mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 2,5 puan artışla %12,9 seviyesine yükselmiştir. 3. çeyrek karıyla birlikte TOFAŞ’ın 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 5.064mn TL’ye ulaşmıştır. 2021’in aynı döneminde bu rakam 2.064mn TL seviyesindeydi.

TOFAŞ’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 112,00TL’den 132,60TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki  “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım