TOFAŞ 2016 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (08.08.2016)

“TOFAŞ’ın 239,4mn TL’lik İkinci Çeyrek Karı Beklentilerin Altında Kaldı…”

Öneri “EKLE”

Hedef Hisse Fiyatı : 26,00 TL

TOFAŞ’ın ikinci çeyrek net dönem karı 239,4mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artmış ancak hem 281mn TL olan piyasa beklentisinin hem de bizim beklentimiz olan 351mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gelen satış gelirleri etkili olmuştur.

İkinci çeyrekteki kar rakamı ile birlikte TOFAŞ’ın OcakHaziran dönemi karı 480mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 artış kaydetmiştir.

TOFAŞ’ın satış gelirleri 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 oranında artmış ve 3,65 milyar TL’ye yükselmiştir. Satış gelirlerinde görülen bu artışta, Egea’nın ihracat performansı oldukça etkili olmuştur.

Şirketin brüt karı ise, satışların maliyetindeki artışın satış gelirlerinden daha yüksek olması sebebiyle 2015 ikinci çeyreğe göre sadece %10,5 oranında yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı %12’den %9’a gerilemiştir. Diğer taraftan, finans sektörü faaliyetlerinden net gelirler de geçen sene aynı çeyreğe göre %57 yükselerek karlılığı desteklemiştir.

TOFAŞ’ın operasyonel giderleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak şirketin esas faaliyet karı sadece %6,6 oranında yükselmiştir. Diğer taraftan FAVÖK %21 oranında artarken, FAVÖK marjı 1,7 puan gerilemeyle %9,3 olarak gerçekleşmiştir (Satış gelirlerinde ihracat kaynaklı artış al yada öde sözleşmeleri nedeniyle birim başı kar miktarı sabit olduğu için kar marjının düşmesine neden olmakta). Şirket diğer faaliyetlerden 2Ç2015’te 26mn TL gider kaydederken, 2Ç2016’da 33mn TL gelir kaydetmiştir. Bunda 21mn TL’lik faaliyetlere bağlı net kur farkı gelirleri etkili olmuştur.

TOFAŞ 2016’nın ikinci çeyreğinde kambiyo zararları sebebiyle 44mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Böylece şirketin net dönem karı 239,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve net kar marjı ise 1 puan gerilemeyle %6,6 olarak gerçekleşmiştir.

TOFAŞ ile ilgili herhangi bir güncellemede bulunmuyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi yineliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!