Temettü hisseleri döner mi?

Temettü hisseleri nereye koşuyor: 25 hisseli endeks karlılığa işaret ediyor mu?

Temettü endeksi üzerindeki baskı matematiksel olarak daha fazla azalmaya başladı: geçmişin yatırımları ve üretimin getirdiği sonuçları görmeye devam ediyoruz ve aksi durumu işaret edecek sayısal gelişme oluşmuş değildir. Bu da demektir ki uzunca bir süre daha öğrenilmiş becerilerin sonuçları alınmaya devam edecektir.

Son 3 yılda 2 basamaklı performans katlaması yapan endeksler yanında 3 misli kazanç gösteren endeks için ortalamaya dönüş kuralının işleme hali de tartışılabilir olmaktadır artık: diğer geriye düşen endekslerin ortalamayı yakalayıp yukarı yönelmesi hali burada da çalışabilir ve aksi durum söz konusu değildir, sebebi de basittir: bu endeksi oluşturan hisseler diğer endekslere de dağılmış durumdadır. Bu da performansın bulaşıcılığını gerektirmektedir.

Hareketli ortalamalar kıyas: baskı ne yönde gelişiyor?

aylık ortalama Basit Üstel Sapma (B-Ü)
5 dönemi 6237 5946 pozitif
10 dönem 5341 5439 negatif
20 dönem 4196 4509 negatif
50  dönem 2643 3188 negatif
100 dönem 1940 2339 negatif
200 dönem 1134 1672 negatif

Aylık ortalamaların kıyaslanmasıyla görüleceği gibi, modelimize göre karşıt bakış kısa dönemli baskıya işaret etmektedir. Satış baskısını 5 aylık ortalama üzerinde daha fazla hissediyoruz: bu yüzdendir ki pozitif sapma boğa yönlü tepkiye işaret etmektedir. Diğer taraftan, 20 aylık ortalamada değerlerin birbirine yakın olması, aslında henüz yön tayini oluşmadığına işaret olarak görülebilir.

Etki ve tepki mekanizması nasıl işleyecek?

Buna göre geçmişin satış baskısına tepki, veya alım dalgasına satış tepkisi sürekli oluşmaya devam edecektir. Bunun tarihsel vakalar üzerinden doğrulanması mümkündür: eşiğe göre aşırı sapmalarla geçen geçmişin düzeltmesi güncel piyasalarda görülmektedir ve görülecektir.

2023: yıllar öncesinden gelen satış baskısına tepki devam ediyor

– aylık bazlı teknik göstergelerde “aşırı bölge” dalgalanması devam ediyor
– bu aşırılık, fiyat performansı da aşırı olsa idi daha kabul edilebilir gerçek olacaktı
– yukarıdaki tablodaki değerli bilgilerden biri de satış baskısının henüz oluşmadığıdır
– ortalamaya dönüş hareketi gereği ortalamaların düzeltme yapması gereklidir
– bu da alımları canlı tutmaktadır