Temettü Endeksi (Güncel Model)

Model bazlı güncel görüş: Temettü endeksi (XTMT25)

Temettü endeksi 2022 getirisiyle enflasyon ve faiz üstü kalma çabasını sürdürüyor. Son 1 yıldaki getirisi de benzer şekilde cazip kalmakta ve reel getiride devam etmektedir. Bu haliyle temettü hisseleri emeklilik dönemi için alternatif kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan son 1 ayda en çok kazandıran 5 endeks içinde iken, son 3 yıllık getiride, değişen hisse bileşenlerine bağlı olarak dalgalanma gösteriyor: getiri olarak geri kalmış olsa da olumlu fikir vermeye devam etmektedir. Bu yılın hikayesini başlangıç noktasından alacak olursak: endeks için reel anlamda olumlu görüşümüz devam etmektedir. Reel getiri düzenli piyasa hareketlerinden dolayı daha güçlü gelişebilir. Bileşenlerin ağırlığı sonuçları belirleyecektir.

Biraz teknik açıdan, piyasa hareketleri üzerinden bakacak olursak: model bazlı eşik altı ve üstü hareketleri sapmalar üzerinden incelersek, düşük kalmış olmaları avantaj olarak görülecektir. Bu sapma düşüklüğünü zaman ağırlıklı görmek farklı görüşlere kapı açacaktır.

Haftalık veri penceresi üzerinden geleceğe tespitler

Bir yıl üzerin gelişmeler üzerine değerlendirme yapmak için kullanabiliriz: düzen ayarlaması ortalamalar üzerinden yapılabilir.

—  temel çatışma bölgesi 25 haftalık ve 45 haftalık ortalama arasındadır. Aralarındaki aşırı sapma 130 haftalık ortalamayı hızlandırmakta veya yavaşlatmaktadır

— 5 yıl penceresinden bakarsak: 130 haftayı 250 hafta içinde değerli görmek zorundayız ve büyük oyuncuların hareketini 3 basamaklı ortalamadaki gelişmeler belirlemektedir

— ve 8 haftalık ortalama (2 aylık dönem) pivot olarak büyükler için hareket belirleyici olmayı sürdürmektedir

— ve 260 haftalık ortalama da gidiş gelişler arası dengenin temel hareketini göstermek için kullanılabilir

===> son 5 yıl içinde 260 haftalık ortalama ekim 2021den bu yana “en hızlı” dönemine girmeye başladı. Bu başlangıç döneminden bugüne gelişi 20 hafta gibi görecek olursak, incelenen tüm zaman penceresinin %10u bile olmadığını düşünürsek alınacak yolun daha fazla olabileceğini belirtebiliriz.

====> 260 haftalık ortalama ağır hareket ederken, istikrarlı sinyaller geliyorsa, hızını arttırabilir. Bu artışı sağlayan ise istikrar sağlayacak algoritma bazlı sinyal kümesidir. Bu sinyal kümesinin ağustos 2020yle birlikte ortalamada güçlenmeye başladığını hesaplayabiliyoruz. Bu güçlü ortalama içinde 2022 haftalarında görülen zayıflıklar ihmal edilebilir kalmaktadır.

====> eşik altı/üstü hareketlerin sapmalarını önemsiyoruz ve bunu zaman ağırlıklı görmekteyiz. Buna göre giderek azalan sapma (göreceli sapma) değerleri “ağırlıklı” artmaya başlamıştır. Daha güçlü boğa piyasası için diğer önemli işarettir.