Temel tüketim resesyona mı hazırlanıyor?

Perakende fonları üzerine: XLP

Resesyon dönemlerinde “korunaklı liman” olarak görülebilecek temel tüketim ürünlerindeki sektörlerin sepeti daha fazla ilgi görebilir. Türkiye’de pazarlanan yerli/yabancı fonlar içinde tercihleri buna göre yapmak mümkündür. Halen borsa yatırım fonu olarak işlem gören XLP içeriğine bakalım ve çıkarımda bulunmaya çalışalım. Böylece gelecekle ilgili fikir sahibi olmayı geçmişe bakarak yakalayabiliriz:

Hisse Kod Varlık Payı (%)
Procter & Gamble Co PG 14.99
Costco Wholesale Corp COST 10.88
PepsiCo Inc PEP 9.60
Walmart Inc. WMT 9.21
Mondelez International Inc Class A MDLZ 4.62
Coca-Cola Co KO 4.57
Philip Morris International Inc PM 4.54
Altria Group Inc MO 3.57
Colgate-Palmolive Co CL 3.11
Target Corp TGT 2.95

Yaklaşık %65 varlık payı alan hisselerin yatırım fonu üzerindeki etkisi farklı olacaktır: yapılarından dolayı dalgalanmalar farklı oldukça sonuçları da farklı olacaktır.  Örneğin %4 civarında ağırlığa sahip olanlar tutarlı bir yönde dalgalanma göstermesi halinde, fon üzerinde kısa süreli de olsa belirleyici etkisi olacaktır.

Dalgalanmayı anlamak: her kasis (direnç) geçişi enerji (momentum) üretebilir/tüketebilir

Enerji değişimin (üretim veya tüketim) yönünü belirleyen ise dalgalanma olmaktadır. Dalgalanma yapısı geleceği belirleyicisi olarak çok da önemsenmez ama riski yönetirken gereklidir.

Fiyat hareketleri üzerinden dalgalanma yapısını inceleyebileceğimiz gibi, temel ölçütler (metrik) üzerinden de dalgalanmanın şekli hakkında bilgi sahibi olabiliriz: F/K, PD/DD, Fiyat/Satış, Fiyat/Nakit Akışı. Liste uzatılabilir.

Risk istatistikleri

İstatistik amaçlı toplanan verilerin modelleme açısından değerlendirmemiz basittir: ortalamaya dönüşler vardır ve bunun zamanlamasını model bakış yakalayabilir. Daha iyi modelleme, daha iyi zamanlama demektir.

3 yıl 3 yıl 5 yıl 5 yıl 10 yıl 10 yıl
XLP Kategorik ort. XLP Kategorik ort. XLP Kategorik ort.
Alfa 0.4 6.81 1.05 7.85 2.88 6.61
Beta 0.6 0.64 0.63 0.59 0.6 0.57
Ortalama Yıllık Kazanç 0.45 0.77 0.69 1.07 0.7 0.83
R2 44.1 44.58 58.74 42.87 47.16 62.69
Standart sapma 14.74 10.83 14.92 10.52 12.79 12.2
Sharpe oranı 0.21 0.85 0.42 1.22 0.56 0.75
Treynor oranı 3.58 14.76 8.7 23.2 11.06 15.63

Tablo kafa karıştırmak için değildir: geleceğe yönelik yatırım kararı alırken bu ölçülerin gelişiminin takibi çok önemlidir. Eğer ki bir kararın sonucunda yanlışa gittiğinizi düşünüyorsanız, yorumlama problemiyle karşı karşıyasınız demektir. Bunu düzeltecek çalışmalar uygulamalısınız. Bu mümkün değilse, riski sıfıra yakın tercihlerde bulunmalısınız.

Yükseldiğine inanıyorsun da…

– döngüler vardır: her piyasa hareketi büyük döngünün parçasıdır
– yapılan hamleler, tipik davranışlar üzerine kurulu döngüleri sürekli besler
– Covid etkileriyle birlikte yaşanan piyasa tekrar edebilir mi?
– temel soru bu iken geçmişe bakarak karar verebiliriz:
– aralık 2019 – 2022 döneminde % 50 üstü performans sebebi ortalamadan sapmadır
– bu sapma sadece yüksek değil, geçmişe göre aşırılık gösteriyordu
– şimdiki durumda tekrarlanan sapma haliyle karşılaşmaya başladık
– olgunlaşma sürecinin henüz başında olduğumuzu tespit edebiliriz