Telekomünikasyon Sektörü Raporu / Gedik Yatırım – (4.01.2024)

Sektör hisseleri alım fırsatı sunmaya devam ediyor

TURKCELL
Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL): 58,60
Hedef Fiyat (TL): 90,59
Potansiyel Getiri: %54

TÜRK TELEKOM
Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL): 24,96
Hedef Fiyat (TL): 42,00
Potansiyel Getiri: %68

9A23 özeti: Telekom sektörü 2022 yılında, yüksek enflasyon ortamında, uzun vadeli müşteri kontratlarından dolayı fiyat geçişlerini gerçekleştiremediği için zayıf bir performans sergilemesinin ardından, 9A23 itibariyle gerçekleştirdiği fiyat geçişlerine bağlı olarak iyileşme gösterdi. Buna bağlı olarak, Turkcell ve Türk Telekom yıllık bazda sırasıyla %71 ve %70’lik hasılat büyümesi gerçekleştirmiştir. FAVÖK büyümesi tarafında ise maliyet yapılarındaki hafif farklar ve fiyat yansıtma zamanlamalarına bağlı olarak farklılıklar gördük. Turkcell, 9A23’te %80’lik düzeltilmiş FAVÖK büyümesi gerçekleştirirken, Türk Telekom ise oldukça sınırlı şekilde %39’luk büyüme gerçekleştirebilmiştir. Net kârda da da buna bağlı olarak Turkcell %127’lik yıllık bazda büyüme gerçekleştirirken, Türk Telekom ise yalnızca %46’lık büyüme gerçekleştirebilmiştir. Buna karşın, geçtiğimiz yıllardan gelen güçlü bilanço yapısı sayesinde, zayıf geçen birkaç senenin ardından oluşan bilanço görünümünde bir miktar zayıflama olsa da borçluluk rasyolarını sağlıklı bulmaya devam ediyoruz. Net Borç/FAVÖK rasyosu, Türk Telekom’da yıllık bazda hafif yükselişle enflasyonist dönemin negatif etkilerinin henüz başlamadığı yıl olarak varsaydığımız 2021 yılındaki 1.1x’e kıyasla, Eyl23 itibariyle 1.6x seviyesine gelmiştir. Turkcell’de ise fiyat geçişlerinin daha önden yapılmasına bağlı olarak bu rasyo 1.1x seviyesinden 0.8x seviyesine düşmüştür.

2023 ve 2024 beklentileri: 2023 yılında; Turkcell hasılat tarafında %73 büyüme beklerken, düzeltilmiş FAVÖK’ünün ise yaklaşık 39 milyar TL olmasını hedefliyor. Hedeflenen FAVÖK seviyesi yıllık yaklaşık %77’lik büyümeye işaret ediyor. Operasyonel Yatırım Harcamaları’nın Hasılat’a oranının ise yaklaşık %22 (2022: ~%20 – 2021: ~%21) olması bekleniyor. Şirket’in 2023 beklentilerini Türkiye’de yaşanan depremin negatif etkilerini de göz önünde bulundurduğumuzda hafif pozitif olarak yorumluyoruz. Türk Telekom tarafında ise hasılatta %67-70 bandında yıllık büyüme beklenirken (UFRYK hariç), 25,0-27,0 milyar TL bandında düzeltilmiş FAVÖK hedeflenmektedir. Yıllık büyümenin %31-41 seviyesinde sınırlı gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırım Harcamaları’nda ise 19,0 – 21,0 milyar TL seviyesi öngörülüyor (2022: 14,0 milyar TL). Turkcell’le kıyasladığımızda, Türk Telekom özelinde kârlılık baskısının yılın ilk dokuz ayında devam ettiğini görüyoruz ancak üçüncü çeyrekten itibaren fiyat geçişlerinin yoğunlaşması sebebiyle bu negatif ayrışmanın artık sona erdiğini düşünüyoruz. 2024 yılı için sektör oyuncuları henüz beklenti yayımlamadı. Bizim beklentimiz Turkcell için %53’lük hasılat, %57’lik FAVÖK büyümesi iken, Türk Telekom için ise %49’luk hasılat ve %65’lik FAVÖK büyümesi şeklindedir. 2024 yılı için ortalama enflasyon beklentimizin %55 olduğu düşünülürse; model varsayımlarımızın muhafazakar olduğunu söyleyebiliriz. Sektör oyuncularının defansif iş ve bilanço yapısını, sanayi şirketlerinde gelecek birkaç yıl için oluşan belirsizlik ve zorlukları düşündüğümüzde Telekom sektörünün gelecek birkaç yıl için iyi bir yatırım fırsatı olduğunu düşünüyoruz.

Turkcell için 90.49TL ve Türk Telekom için 42.00TL hedef fiyat belirliyoruz. Yüksek enflasyonlu dönemin sektör oyuncularının finansallarına belirgin negatif etkisinin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 2021 yıl sonuna göre Turkcell ve Türk Telekom hisseleri BIST100 göreceli %20 ve %29 negatif ayrışma göstermiştir.

Turkcell ve Türk Telekom 2024T 2.9x ve 2.8x FD/FAVÖK rasyoları ile işlem görmektedir. Geçtiğimiz 3 yılda, enflasyonun. yüksek seyrettiği dönemde, FD/FAVÖK rasyoları sırasıyla 3.4x ve 3.3x olurken, göreceli olarak düşük enflasyon yılları olan 2015-2017 döneminde ise ortalama FD/FAVÖK çarpanları sırasıyla 6.1x ve 5.8x seviyesindeydi. 2023 ve 2024 yıllarında, fiyat yansıtmalarının da gerçekleşmesiyle sektör oyuncularının daha yüksek çarpanları hak ettiğini düşünüyoruz.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Gedik Yatırım