Teknoloji hisselerinde döngü

QQQ: Teknoloji hisseleri  (döngülerin hikayesi)

Temmuz sonu yazımızda, büyük sermayeyle ilişki üzerinden gitmiştik:  sermayenin aktığı yönü ifade etmesi adına dahilindeki hisselerin verdiği ipuçları belli bir seviyeden gelen beklenti artışına işaret ediyordu Ağustos ayında gösterdiği mini ralli sonrası tekrar beklenti biriktirmeye başladı. Bunun sonucu piyasaların daha belirgin tepki vermesi olacaktır.           

Teknolojide gerçek dönüşümü izlerken bir bakıma “eşik altı kalan” firma yapısını da tarif etmeye başlıyoruz. Piyasa da zaten bu tür firmaları tarihin unutulacak hikayeleri arasında göstermeyi tercih ediyor: zamanla daha az bahsedilecek olan veya bahsedenlerin de giderek daha “gereksiz” göreceği zamanlara doğru gidiyoruz ancak bu seferki ivme, tempo biraz daha yüksek kalmaktadır.

Teknolojiden bahsettiğimize göre, çekirdek itici güç olan inovasyon için de yazabiliyor durumdayız: zaman ilerledikçe hızı değişecek olan eşik altı halleri inovatif ürünlerde de göreceğiz ancak hepsinin çekirdeğinde “bağlantılı zekalar” prensibi çalışıyor olacaktır.

Teknoloji endeksindeki hisselerin geçmiş davranışlarına bakarak kurduğumuz model işlemeye devam etmektedir: buna göre döngüsel hareketler kesilmemiş haldedir. Süreklilik arz eden bu durum sürdürülebilirlik gereğidir. Geçmişin hareketleri geleceği belirler ve orada olmuş olan 3 grup davranışın geleceğe etkisi farklı olmaktadır: sabitler veya hareketsizler, yavaş hareketler, hızlı hareketler: basitçe 3 seviye üzerinden teknoloji coğrafyasını da tanımlamak mümkündür.

Endeks hareketlerine gelirsek: tarihsel olarak en yavaş olduğu dönem üzerine eklenen “az hızlı” hareketler sonucu olarak bir takım motifler oluşmaya başladı. Bu örüntüleri veya şablonları, geleceği tarif etmek adına kullanabiliyoruz.

Her ne kadar gördüğü zirveden %20 kadar aşağıda olsa da kıyasladığınız endeksin teknoloji hisselerini içerdiğini mantıksal açıdan değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla, aydınlanma çağına giderken alt yapısı için gerekli “malzeme” üretiminde gerileme söz konusu olmayacaktır.

Zirveden düşüşler çift basamaklı olsa da ralliler için halen yer var

– teknoloji taş devriyle başlamıştır ve üzerine eklenerek gitmiştir: tarihsel süreklilik vardır

– Covid 19 sonrası bir ivmelenme söz konusu ise, bu kabüle göre referans noktası olarak o dönemi alabiliriz

– buna göre: 40-50 yıllık periyodları etkileyecek bir istikrar halinden bahsedebiliriz (model gereği tutarlı hal durumu)

– aylık bakış ana oluşumları belirlemeyi sürdürecektir.