Tekfen Holding 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (27.10.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 3Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık %59 artmasına karşın bir önceki çeyreğe göre %24 düşerek 735,5mn TL olmuştur. Piyasanın medyan beklentisi 661mn TL seviyesindedir. Net satış geliri yıllık %129, çeyreklik %7 artışla 8,22mlr TL’ye yükselerek 7,87mlr TL seviyesindeki piyasa beklentisini geride bırakmıştır.

Kimya sanayi faaliyetlerinin ciro ve net kârdan aldığı pay artmaktadır

Grup hâsılatının bölümlere göre dağılımı kimya sanayinin toplam içerisindeki payının 2022/06 dönemindeki %56,4’ten 2022/09 döneminde %58,2 seviyesine yükseldiğini işaret etmektedir. Kimya sanayinin net kâr içerisinde payı aynı dönemlerde %71,4’ten %80,8’e yükselmiştir. Mühendislik&taahhüt işlerinden doğan hâsılatın payı %38,1’den %35,8’e gerilemiş olup zarar etmeye devam etmiştir.

Maliyetler ve brüt satış kârı yıllık bazda oransal olarak hâsılata paralel artış kaydetmiştir. Ancak önceki çeyreğe göre maliyet artışının hâsılat artışını aşması dolayısıyla brüt satış kârında çeyreklik %32 düşüş olmuştur. Faaliyet giderleri hâsılata paralel artmıştır. Net faaliyet kârında temel olarak maliyet artışından kaynaklı olarak çeyreklik bazda %48 düşüş dikkat çekmektedir.

Diğer faaliyet gelirleri/giderleri dengesi incelendiğinde net giderin çeyreklik bazda %43’lük düşüşü olumlu olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre 28,6mn TL’den 128,7mn TL’ye yükselmesi kârlılığı olumsuz etkilemiştir. Operasyonlardan kaynaklı kur farkı giderlerindeki belirgin artış diğer faaliyet gelir/gider dengesindeki yıllık bazdaki bozulmanın başlıca nedeni olmuştur. FAVÖK yıllık bazda %102 artmasına karşın çeyreklik %41 düşüşle 682,2mn TL seviyesinde gerçekleşerek 758mn TL’lik beklentinin altında kalmıştır. Net finansman geliri 59mn TL ile yıllık bazda fazla değişmemesine karşın önceki çeyreğe göre %67 azalmıştır.

Kâr marjlarında maliyet artışı kaynaklı çeyreklik gerileme dikkat çekmektedir

Şirket’in 3Ç22 dönemi kârlılığı yıllık bazda bir miktar gerilerken çeyreklik bazda daha belirgin bir düşüş söz konusudur. Yıllık bazda incelendiğinde net kâr marjının 3,9 puan azalarak %8,9’a, FAVÖK marjının 1,1 puan azalarak %8,3’e ve esas faaliyet kâr (EFK) marjının 1,1 puan azalarak %4,8’e gerilediği görülmektedir. Bir önceki çeyreğe göre net kâr marjı 3,7 puan, FAVÖK marjı 6,7 puan ve EFK marjı 5,3 puan azalmıştır.

3Ç22 dönemi hazır değerler ve net nakit pozisyonunda artış görülen Şirket’in döviz yükümlülüklerindeki artışa karşın bilanço dışı türev araçların etkisiyle yabancı para net varlık pozisyonunda iyileşme olmuştur. Şirketin 3Ç22 finansallarını sınırlı negatif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul