TCMB Kısa Vadeli Dış Borç Stoku / Ocak 2019

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Ocak 2019

  • Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre % 1,5 oranında artışla 118 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,4 oranında artarak 57,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,7 oranında artarak 54,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre % 13,4 oranında azalarak 9,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı  % 0,8 oranında artarak 19 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 3,5 oranında artışla 13,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 11,8 oranında artarak 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre % 0,6 oranında artarak 40,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre % 8,7 oranında artarak 24,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 0,3 oranında azalarak 87,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 0,8 oranında artarak 43,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 1,6 oranında artarak 74 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 41,4 oranında azalışla 2019 Ocak sonu itibarıyla 58 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 744 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2019 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 48,9’u ABD doları, % 29,6’sı Euro, % 16,1’i TL ve % 5,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  •  2019 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 21,9 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 19, Merkez Bankası’nın % 3,3,  özel sektörün ise % 77,7 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası