TCMB Kısa Vadeli Dış Borç Stoku / Haziran 2021

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Haziran 2021

  • Ticari krediler altında yer alan “İthalat Borçları” verisinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan raporlama yöntemiyle derlenmesi,
  • Uluslararası metodolojiye uyum çerçevesinde menkul kıymetlerin sahiplik tanımında yasal sahiplikten ekonomik sahiplik esasına geçilmesi,
  • Yurt dışı yerleşiklerin mevduatlarında vade ayrımının yapılarak uzun vadeli mevduatların kısa vadeli dış borç kapsamından çıkarılması nedenleriyle revize edilmiştir.
  • Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artışla 121,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,3 oranında artarak 58,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 2,8 oranında artarak 36,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre % 2,7 oranında artarak 14,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 2,0 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 8,6 oranında artışla 14,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 6,8 oranında azalışla 14,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre % 3,8 oranında artarak 30,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre % 6,4 oranında artarak 24,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 0,4 oranında artarak 69,9 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 9,4 oranında artarak 71,4 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 2,5 oranında artarak 49,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Haziran sonu itibarıyla 511 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 175 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 40,5’i ABD doları, % 25,9’u Euro, % 13,4’ü TL ve % 20,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2021 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 165,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,0, Merkez Bankası’nın % 16,4, özel sektörün ise % 60,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası