TCMB Kısa Vadeli Dış Borç Stoku / Eylül 2023

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Eylül 2023

  • Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %9,6 oranında artışla 163,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 3,3 oranında artarak 64,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,3 oranında azalarak 53,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %14,3 oranında artarak 12,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %8,8 oranında azalarak 19,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %7,4 oranında artışla 18,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %9,1 oranında artışla 14,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %3,1 oranında azalarak 47,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %10,2 oranında artarak 31,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %1,8 oranında azalarak 85,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %23,6 oranında artarak 91,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %5,0 oranında azalarak 70,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Eylül sonu itibarıyla 978 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 270 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2023 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %49,4’ü ABD doları, %23,5’i Euro, %9,9’u TL ve %17,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2023 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 211,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,5, Merkez Bankası’nın %21,7,  özel sektörün ise %57,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası